Tag Archives: A-Z Center

[Guest] AIS และ ZTE ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่าย 5G ระดับสูง ผ่านศูนย์วิจัย A-Z Center เสริมการยกระดับสู่องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ

AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมกับ ZTE ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก ในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหลัก เช่น 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเอไอเอส พร้อมพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยอยู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัล

Read More »