Tag Archives: 6ghz

FCC เคาะอนุมัติใช้คลื่น 6 GHz รองรับ Wi-Fi 6

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) ได้อนุมัติการใช้คลื่นย่าน 6 GHz เพื่อรองรับการใช้งาน WiFi 6 ที่กำลังจะมาถึง หรือที่ Wi-Fi Alliance เคยประกาศศัพท์ใหม่ว่า Wi-Fi 6E

Read More »

Wi-Fi อายุครบรอบ 20 ปีใน 2019 นี้ เตรียมขยายสู่ย่านความถี่ 5GHz และ 6GHz #20yearsofwifi

Wi-Fi Alliance ได้ออกมาฉลองครบรอบ 20 ปีของเทคโนโลยี Wi-Fi ในปี 2019 นี้ พร้อมเผยสถิติตัวเลขและเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าจับตามองสำหรับ Wi-Fi ดังนี้ #20yearsofwifi

Read More »