Wi-Fi อายุครบรอบ 20 ปีใน 2019 นี้ เตรียมขยายสู่ย่านความถี่ 5GHz และ 6GHz #20yearsofwifi

Wi-Fi Alliance ได้ออกมาฉลองครบรอบ 20 ปีของเทคโนโลยี Wi-Fi ในปี 2019 นี้ พร้อมเผยสถิติตัวเลขและเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าจับตามองสำหรับ Wi-Fi ดังนี้ #20yearsofwifi

Credit: Wi-Fi Alliance
  • ในปี 2019 นี้จะมีอุปกรณ์ Wi-Fi ถูกผลิตและจัดจำหน่าย 4,000 ล้านชิ้น ทำให้ทั่วโลกมีการใช้งานร่วมกัน 13,000 ล้านชิ้น
  • ในปี 2018 ที่ผ่านมา Wi-Fi ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นมูลค่าสูงถึงเกือบ 2 ล้านล้านเหรียญหรือราวๆ 64 ล้านล้านบาท และเชื่อว่าตัวเลขนี้จะเติบโตเป็น 3.47 ล้านล้านเหรียญหรือราวๆ 111 ล้านล้านบาทภายในปี 2023
  • มาตรฐานล่าสุดที่ถือเป็นการพลิกโฉมวงการ Wi-Fi ในปี 2019 คือ Wi-Fi 6 ส่วนการรับรองอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Wi-Fi CERTIFIED 6 นั้นก็จะเปิดตัวภายในปี 2019 เช่นกัน
  • การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่น่าจับตามองในปี 2019 นี้คือ Wi-Fi CERTIFIED WPA3 สำหรับการใช้งานในองค์กร และ Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open สำหรับการให้บริการ Wi-Fi สู่สาธารณะ โดยมีการเข้ารหัสเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน และการดูแลรักษาที่ง่ายดาย
  • ย่านความถี่ที่ Wi-Fi Alliance กำลังผลักดันเพื่อให้นำมาใช้งานได้เพิ่มเติมในอนาคตคือ 5GHz และ 6GHz โดยปัจจุบันนี้มีการผลักดันในแง่ของกฎหมาย และตั้งกลุ่ม Wi-Fi Caucus ขึ้นมาผลักดันในระดับการเมืองของสหรัฐอเมริกา
  • เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จะกลายเป็นหนึ่งกรณีการใช้งานหลักของ Wi-Fi ในอนาคต ซึ่งทาง Wi-Fi Alliance ก็ได้มีการผลักดัน Wi-Fi CERTIFIED WiGig ขึ้นมาเพื่อรับรองการใช้งานความเร็วที่ระดับ Multigigabit และมี Latency ต่ำ
  • การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานตามบ้าน เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงนั้นครอบคลุมได้ทั่วทั้งอาคารที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องเดินสาย ในขณะที่การรับรอง Wi-Fi CERTIFIED Home Design ที่จะเปิดตัวในปี 2019 นี้ก็จะช่วยให้การออกแบบ Wi-Fi ในอาคารที่อยู่อาศัยสามารถทำได้ด้วยการออกแบบบน Floor Plan โดยตรง

ทางด้าน Aerohive หนึ่งในผู้ผลิตโซลูชันทางด้าน Wi-Fi สำหรับองค์กรเอง ก็ได้ทำการจัดทำ Infographic สรุปเทคโนโลยี Wi-Fi ตั้งแต่ปี 1999 มาจนถึงปี 2019 ให้เราได้ดูกันง่ายๆ ดังนี้ครับ https://blog.aerohive.com/wp-content/uploads/Infographic_20_years_of_Wi-Fi_0.pdf ส่วนใครที่ต้องการร่วมฉลองในครั้งนี้ สามารถใช้ Hashtag #20yearsofwifi กันได้เลยครับ

ที่มา: https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-in-2019, https://blog.aerohive.com/happy-20th-birthday-wi-fi/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco เพิ่มความสามารถให้ Network Insights ยกระดับการป้องกันปัญหาแบบ Proactive

Cisco ได้เเผยความสามารถใหม่ในฟังก์ชัน Network Insights ใน Data Center Network Assurance ให้สามารถรวบรวมข้อมูลในเครือข่าย แจ้งเตือน และระบุปัญหา ได้ก่อนเกิดเหตุ

Cisco แจ้งเปลี่ยน AP 87 โมเดลหลังพบปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต

Cisco ได้ออกมาแจ้งถึงปัญหาของ AP 87 โมเดลซึ่งความผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต โดยอาการคือ Join Controller ไม่ได้หรือใช้สัญญาณวิทยุได้วงเดียว