SQL Injection ยังเป็นภัยคุกคามอันดับ 1 ในปี 2015

Ponemon Institute สถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยข้อมูล สหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจองค์กรขนาดใหญ่ทั่วสหรัฐ พบว่า เกือบร้อยละ 80 ระบุ ระบบแอพพลิเคชันของตนเองมีช่องโหว่ให้ตกเป็นเป้าโจมตีมากขึ้น และการโจมตีที่พบเจอบ่อยที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คือ SQL Injection

ช่องโหว่ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมากจากการที่องค์กรขนาดใหญ่มีจำนวนแอพพลิเคชันเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากการสำรวจพบว่า 57% ขององค์กรขนาดใหญ่มีแอพพลิเคชันที่ใช้งานเชิงธุรกิจอยู่ที่ 1,000 – 5,000 แอพ

54% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การโจมตีทั่วไปที่บริษัทของตนพบเจอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คือ SQL Injection รองลงมาคือ Cross-site Scripting (23%) และ Cross-stie Request Forgery (18%)

ponemon_survey_2015

มีเพียง 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่ยืนยันว่าบริษัทของตนเองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบตามมาตรฐานหรือตามคู่มือแนะนำด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานชื่อดัง เช่น OWASP

สถิติที่น่าสนใจอื่นๆประกอบด้วย

  • 81% เชื่อว่าการย้ายระบบแอพพลิเคชันขึ้นคลาวน์นั้น ทำให้ไม่สามารถติดตามและควบคุมดูแลระบบแอพพลิเคชันได้เหมือนปัจจุบัน
  • 84% เห็นด้วยว่า มันเป็นเรื่องยากที่จะลดความเสี่ยงของระบบแอพพลิเคชัน เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถติดตามการใช้งาน ตรวจจับ และป้องกันภัยคุกคามในระดับแอพพลิเคชันได้
  • 88% ระบุว่า มันเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดช่องโหว่ให้หมดไปจากระบบ

ที่มา: http://www.net-security.org/secworld.php?id=19220


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Exchange Server 2013 จะสิ้นสุดการสนับสนุนปี 2023

ช่วงนี้มีแต่ข่าว ลด ละ เลิก บนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครานี้ถึงชะตาของ Exchange Server 2013 จากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุนซึ่งแจ้งไว้ล่วงหน้าเกือบปีในวันที่ 11 เมษายน 2023 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้าย

Orbx ได้เปิดตัวสนามบินภูเก็ต (VTSP) สำหรับ Microsoft Flight Simulator แล้ว

สนามบินภูเก็ต มีความหนาแน่นที่สุดอันดับ 2 ของประเทศไทย จึงมีเครื่องบินและสายการบินมาเยี่ยมเป็นประจำไม่ขาดสาย ในแต่ละปีมีผู้โดยสารกว่า 16 ล้านคนที่เดินทางผ่านประตูท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับชายหาดที่งดงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติเขตร้อน และเมืองที่มีชีวิตชีวาในความเป็นเกาะฝั่งอันดามัน