CDIC 2023

SoftBank ลงทุนในบริษัท Startup ด้าน Bare Metal Cloud 329 ล้านบาท

Bare Metal Cloud กำลังเติบโตด้วยการมาของ Container และความต้องการรูปแบบใหม่ๆ

packet_banner

SoftBank ที่เพิ่งมีข่าวโด่งดังในการเข้าซื้อกิจการของ ARM ไปนั้น ได้ประกาศลงทุนในบริษัท Packet ซึ่งเป็น Startup ทางด้าน Bare Metal Cloud Services ที่ Series A ด้วยมูลค่า 9.4 ล้านเหรียญหรือราวๆ 329 ล้านบาท

Bare Metal Cloud นั้นคือระบบ Cloud ที่มีการทำ Automation ในการบริหารจัดการ Physical Server และ Network ให้มีการตั้งค่าและติดตั้ง Software ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการทำ Virtualization เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับที่สูงสุด ซึ่งบริการเหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมสูงขึ้นจากการมาของ Container ชั้นนำอย่าง Docker และ Kubernetes นั่นเอง แต่ทั้งนี้กรณีการใช้งานจริงก็ยังมีหลากหลายกว่านี้มาก เช่น การเช่าใช้ Hardware ประสิทธิภาพสูง, การสร้าง OpenStack Cloud ของตนเอง, การลง Software และระบบปฏิบัติการเฉพาะทางต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

Packet นั้นก่อตั้งเมื่อปี 2014 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปี 2015 โดยมีฐานที่มั่นอยู่ใน New York โดยการลงทุนของ SoftBank ในครั้งนี้จะช่วยให้ Packet สามารถขยาย Data Center ออกไปยัง New Jersey, Sunnyvale, California และ Amsterdam ได้ ทั้งนี้ลูกค้าหลักในปัจจุบันของ Packet นั้นก็คือกลุ่ม Developer และ User ที่ต้องการ Private Cloud

ผู้ที่สนใจสามารถทำความรู้จักกับ Packet เพิ่มเติมได้ที่ https://www.packet.net/ เลยนะครับ

ที่มา: http://www.enterprisetech.com/2016/09/14/softbank-invests-bare-metal-cloud-startup/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …

จีเอเบิล เปิดยุทธศาสตร์สร้าง Tech Talent เจนใหม่ ตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ Tech Enabler ในอนาคตอย่างยั่งยืน [Guest Post]

เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาสนับสนุนงานในหลายส่วนตั้งแต่งานวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีไปจนถึงงานวางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก ส่งผลให้แนวโน้มตลาดงานด้านไอทีมีความต้องการสูงมากขึ้นทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พบว่า            …