[PR] SIPA ชี้แจง กระแสข่าวเกี่ยวกับสถานะของ SIPA

จากกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานะของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือ ซิป้า หลังการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าจะมีการยกระดับ ปรับ โอน หรือยุบ นั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้มีแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาผ่านร่างแล้ว ระบุชัดเจน ไม่มีการยุบซิป้าแต่เป็นการปรับโอนไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ พนักงาน ลูกจ้างของซิป้า โอนไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว และให้สำนักงานแห่งใหม่ทำการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างภายใน 270 วัน พนักงานลูกจ้างจากซิป้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถทำงานโดยให้นับอายุงานต่อจากที่เคยทำงานที่ซิป้า

sipa-logo

สำหรับพนักงานลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะทำงานต่อที่สำนักงานแห่งใหม่ หรือไม่ผ่านการคัดเลือก ให้ถือว่าเลิกจ้าง และได้รับเงินชดเชย โดยผู้ที่ไม่ต้องการจะทำงานต่อจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันหลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่าน ทั้งนี้แหล่งข่าวยังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะนำเสนอ พ.ร.บ.นี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ภายในเดือนสิงหาคมนี้

กรณีข่าวดังกล่าว หน่วยงานพันธมิตรของซิป้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แสดงความห่วงใย สอบถามเกี่ยวกับสถานะขององค์กรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางซิป้าได้แจ้งยืนยันแก่พันธมิตรทุกภาคส่วนให้เชื่อมั่น ซิป้ายังคงดำเนินงานตามภารกิจ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) เช่น โครงการ Tech Startup และ โครงการ Smart City

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้ยืนยันว่า ไม่เคยพูดถึงการยุบซิป้า เพียงแต่พูดถึงการปรับโอนองค์กรสู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถือเป็นเรื่องดีของซิป้าด้วยซ้ำ นอกจากนี้แหล่งข่าวซิป้ายังกล่าวว่า ปัญหาต่าง ๆ ในซิป้าเป็นปัญหาเก่า ซึ่งได้รับการแก้ไขไปได้มากแล้ว ขั้นตอนการแก้ไขต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ปัจจุบันซิป้าเน้นการทำงานตามภารกิจเป็นหลักเพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม ผู้บริหารและพนักงานพร้อมทำงานกับสำนักงานใหม่ หากมีการปรับโอนสู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


About TechTalkThai_PR

Check Also

Stars Microelectronics พลิกกลับมากำไรด้วยกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด กับการใช้ SAP จาก NTT DATA Business Solutions Thailand เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างมั่นคง

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยและทั่วโลกนั้นโดยมากมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่หากทำได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถพลิกสถานะของธุรกิจและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างทันที ซึ่ง Stars Microelectronics นั้นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโรงงานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน

[Press Release] ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะผลิตพลังงานของตนเอง และจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยุคดิจิทัล และนำพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย