ฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ลดความเสี่ยงข้อมูลธุรกิจรั่วไหลจากภัยคุกคาม ด้วยระบบ E-Learning สำหรับ Security Awareness จาก Terranova โดย nForce Secure

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกวัน ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบก็กลายมาเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ธุรกิจต้องรับมือให้ได้ การเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและผู้บริหารรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับภัยเหล่านี้และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบ Phishing หรือการเรียกค่าไถ่ด้วน Ransomware ไปจนถึงการโจมตีรูปแบบอื่นๆ จึงกลายเป็นอีกกิจกรรมที่จำเป็นจากทั้งในมุมของฝ่าย IT Security และ Human Resource (HR)

คอร์สอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน Cybersecurity แก่พนักงานและผู้บริหารนี้มีชื่อเรียกว่า Security Awareness ซึ่งทาง nForce Secure ในฐานะของธุรกิจชั้นนำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในไทย จึงได้นำหลักสูตร E-Learning ทางด้าน Security Awareness ชั้นนำระดับโลกจาก Terranova ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสำหรับพนักงาน, ผู้บริหาร และฝ่าย IT พร้อมจุดเด่นในการปรับแต่งคอร์สอบรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานและเทคโนโลยีที่แต่ละธุรกิจองค์กรใช้งานได้ มาให้บริการอบรมให้กับธุรกิจองค์กรไทย เพื่อเร่งเสริมภูมิคุ้มกันและสร้างทักษะให้พนักงานในการรับมือกับภัยไซเบอร์ ให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ

Security Awareness Training คอร์สฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในฉบับที่คนทำงานทุกคนต้องรู้

โดยทั่วไปแล้วเรามักเข้าใจว่างานทางด้าน IT Security นั้น เป็นงานเฉพาะทางที่เข้าใจได้ยากและมีความซับซ้อน เป็นงานของมืออาชีพเท่านั้น จนหลายๆ คนอาจคิดว่าเรื่อง Cybersecurity นั้นเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เพียงเท่านี้ทุกคนก็ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของการโจมตีหรือภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ที่มีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปได้แล้ว ดังนั้นประเด็นเรื่องของภัยคุกคามนั้นจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแล้ว ทั้งองค์กรก็ย่อมตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีต่อเนื่อง, การทำลายระบบงาน, การขโมยข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างคาดไม่ถึง

ในการปกป้องระบบ IT สำคัญของธุรกิจองค์กรและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั้น การวางแผนจัดการในเชิงของ IT เช่นการกำหนดนโยบายใหม่ๆ, การมีกิจกรรมเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ IT หรือการลงทุนเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะท้ายที่สุดแล้ว พนักงานและผู้บริหารทุกคนต่างหากที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีที่ใหญ่ที่สุด และมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการโจมตีได้ทุกเวลา

Security Awareness Training จึงกลายเป็นคอร์สอบรมที่จำเป็นต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานในแผนกไหนหรือผู้บริหารระดับสูงเพียงใดก็ตาม เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงภัยใกล้ตัวอย่าง Cybersecurity ที่อาจเจาะโจมตีทุกคนได้ทุกเมื่อด้วยวิธีการที่อาจคาดไม่ถึงหรือไม่นึกไม่ฝันมาก่อน พร้อมปรับพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ สร้างวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตและทำงานในยุคดิจิทัลอย่างความมั่นคงปลอดภัย และการจัดอบรมคอร์สนี้ก็ได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีร่วมกันระหว่างฝ่าย IT Security และฝ่าย HR ในหลายธุรกิจองค์กรไทยไปแล้วในปัจจุบัน

Terranova – อบรม จำลองสถานการณ์ สื่อสาร สรุปผลรายงาน สร้างวัฒนธรรมใหม่ด้าน Security Awareness ในองค์กร

Credit: Terranova

Terranova นั้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม Security Awareness ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2001 ซึ่งได้มีการพัฒนาคอร์สอบรมนี้มาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมต่อเทคโนโลยีและการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอด พร้อมมีชุดเครื่องมือและระบบจัดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการนี้โดยเฉพาะเป็นของตนเอง โดยปัจจุบันนี้ Terranova ได้อบรมพนักงานและผู้บริหารให้ธุรกิจองค์กรมากกว่า 10 ล้านคนในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก จนได้รับการยกย่องจาก Gartner ให้อยู่ในกลุ่มของ Leader ในรายงาน Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training ประจำปี 2019 และในประเทศไทย nForce Secure ก็ได้เริ่มนำหลักสูตรของ Terranova มาจัดอบรมแล้วอย่างเป็นทางการ

ภายในหลักสูตร เครื่องมือ และระบบจัดฝึกอบรมด้าน Security Awareness ของ Terranova นี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาและสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองในช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • เนื้อหาการฝึกอบรมที่มีหลายรูปแบบ และมีความยาวในการเรียนที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพนักงานหรือผู้บริหารแต่ละคนหรือแต่ละฝ่าย
 • การจำลองการโจมตีภายในธุรกิจองค์กร เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารนั้นได้ตระหนักว่าบางครั้งตนเองก็อาจถูกโจมตีไปแล้วโดยไม่รู้ตัว และเกิดความตื่นตัวกับประเด็นด้าน Cybersecurity
 • สื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วิดีโอ โปสเตอร์ เว็บแบนเนอร์ และอื่นๆ เพื่อให้องค์กรนำไปปรับใช้สำหรับสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวในองค์กรหลากหลายรูปแบบ ให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้อยู่ในระหว่างฝึกอบรม
 • การวัดผลสำเร็จของการฝึกอบรม เปรียบเทียบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
 • ระบบ Gamification เพิ่มความสนุกสนานในการฝึกอบรม
 • ระบบรองรับหลายภาษา สำหรับธุรกิจนานาชาติ
 • หน้าจอ Dashboard พร้อมระบบออกรายงาน เพื่อให้ฝ่าย IT Security และ HR ติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานและผู้บริหารได้จากศูนย์กลาง

หลักสูตรของ Terranova มีการแบ่งตามกลุ่มของผู้เรียนรู้ 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

 1. การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้าน Security Awareness สำหรับทุกคน เพื่อเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติตนเบื้องต้น และวิธีการปกป้องข้อมูลของตนเองให้ปลอดภัย
 2. การฝึกอบรม Security Awareness สำหรับพนักงานทั่วไป โดยจะมีหลักสูตรเนื้อหาหลักที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และหลักสูตรที่ปรับแต่งมาให้สอดคล้องกับการทำงานและเทคโนโลยีที่พนักงานแต่ละแผนกใช้งานแตกต่างกันออกไป
 3. การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารของธุรกิจ มุ่งเน้นด้านการทำความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะของผู้บริหารที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมด้านการทำงานอย่างมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับของธุรกิจหากถูกโจมตี
 4. การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ IT และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้งานในองค์กร และการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย

5 ขั้นตอนปรับพฤติกรรมด้าน Security สำหรับพนักงานและผู้บริหาร

ในการสร้างพฤติกรรมใหม่ด้าน Security สำหรับพนักงานและผู้บริหารนั้น Terranova ได้นำเสนอ Framework ในการออกแบบหลักสูตรที่มีขั้นตอนด้วยกัน 5 ส่วน ดังนี้

Credit: Terranova
 1. วิเคราะห์ ทำความเข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจองค์กร เพื่อพัฒนาคอร์สอบรมที่ตอบโจทย์ต่อการทำงานจริงและเห็นผลลัพธ์ได้
 2. วางแผน กำหนดแผนฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้ผล
 3. ดำเนินการ ฝึกอบรม จำลองการโจมตี และทำการตรวจสอบเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 4. ชี้วัด วัดผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 5. ปรับปรุง นำข้อมูลที่ได้ตลอดกระบวนการมาทำการปรับปรุงการฝึกอบรม ก่อนกลับไปสู่ข้อ 1. เพื่อสร้างคอร์สอบรมในเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม

แน่นอนว่าสำหรับธุรกิจองค์กรนั้น การฝึกอบรมด้าน Security Awareness จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการอัปเดตหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ธุรกิจนำมาใช้งาน หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พนักงานหรือผู้บริหารใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีใดๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการอบรมด้าน Security Awareness อย่างได้ผลฟรี จาก Terranova

Credit: Terranova

Terranova นั้นได้จัดทำ E-Book จำนวน 2 ฉบับให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ฟรีๆ ได้แก่ The Human Fix to Human Risk ซึ่งลงลึกถึง 5 ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมด้าน Security ของพนักงานและผู้บริหาร และ The Definitive Guide to People-Centric Security Awareness ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยสำคัญในการทำให้ Security Awareness Training ในองค์กรประสบความสำเร็จ

สนใจติดต่อ nForce Secure ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจคอร์สอบรม Security Awareness จาก Terranova สามารถติดต่อทีมงาน nForce Secure ได้ทันทีผ่านช่องทางดังนี้
Email: pimpawan@nforcesecure.com
Tel: 063-874-2949
Website: https://www.nforcesecure.com/product/terranova/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จักกับ FinTech เทคโนโลยีการเงินเปลี่ยนโลก อนาคตจะเป็นอย่างไร ธุรกิจจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

FinTech หรือ Financial Technology เป็นสาขาของสตาร์ทอัพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งผู้บริโภคและธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะการเงินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเงินนั้นมีแง่มุมการให้บริการมาก สัมผัสกับวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และมีความสำคัญในทุกประเทศทั่วโลก  คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พาเราไปทบทวนว่า …

10 แนวทางปฏิบัติการสำรองข้อมูลบน AWS อย่างมั่นคงปลอดภัย

สำหรับผู้ใช้งาน AWS ที่สนใจเรื่อง Best Practice ในการทำ Backup วันนี้เราขอสรุปสาระจากบล็อกของ AWS มาให้ติดตามกันครับ