[PR] ซีเกท จับมือ ไซอาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าอยุธยา

  • เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลที่ล้ำหน้าช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองโบราณอยุธยาในรูปแบบภาพถ่ายโมเดลสามมิติ
  • นำเสนอเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อเพิ่มความสนใจในแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 26 มิถุนายน 2560 – บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (Seagate Technology®) (NASDAQ: STX) ประกาศความร่วมมือกับไซอาร์ค (CyArk) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ในโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลดิจิตอลที่มีความล้ำหน้า สแกนแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้ พร้อมทั้งเก็บรักษา และถ่ายทอดให้เป็นโมเดลสามมิติเพื่อให้คนรุ่นใหม่ นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจมรดกทางวัฒนธรรมได้สัมผัสสถานที่เหล่านี้แบบเสมือนจริงได้ทุกที่ ทุกเวลา

“โครงการสำคัญนี้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวมดีขึ้น” ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าว “ในการทำงานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลนั้น เราเล็งเห็นว่าประเทศจะประสบความสำเร็จเมื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทั้งซีเกทและไซอาร์คได้เล็งเห็นในแนวทางเดียวกัน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศและเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์”

“เราอยู่ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบันทึกข้อมูล และระบบประมวลผลต่างๆ มีความก้าวหน้าไปจนถึงขั้นที่สามารถเก็บรักษาโบราณสถานที่สำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล” มร.ทิม บูเคอร์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับคอนซูเมอร์ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี กล่าว “ในปี พ.ศ. 2558  เราให้การสนับสนุนไซอาร์คด้วยการนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีของซีเกท เพื่อช่วยบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดตลอดการดำเนินโครงการได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่การบันทึกภาพ การประมวลผลไปจนถึงการเก็บรักษาข้อมูล เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับไซอาร์คอีกครั้งในปีนี้เพื่อริเริ่มโครงการแรกในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน”

ไซอาร์คเลือกวัดพระศรีสรรเพชญ์ให้เป็นหนึ่งในโครงการระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิตอลผ่านการสำรวจทางอากาศด้วยโดรน การสแกนเลเซอร์บนพื้นหรือ LiDAR และการรังวัดจากภาพถ่าย ซีเกทให้การสนับสนุนไซอาร์คทั้งทางภาคสนามและการทำงานหลังบ้านด้วยโซลูชั่นการบันทึกข้อมูลหลายรูปแบบ อาทิ LaCie® Rugged USB-C, Rugged RAID, 2big และ 12big รวมถึง Innov8 IronWolf ขนาด 8 TBฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีหน่วยความจำสูงอื่นๆ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไฟล์ข้อมูลแบบสามมิติขนาดใหญ่ที่รวบรวมได้จากงานภาคสนามได้รับการจัดเก็บสำรองไว้อย่างปลอดภัย พร้อมกับได้บันทึกลงในศูนย์จัดเก็บข้อมูลกลางเพื่อการประมวลผลและสร้างแผนที่อย่างละเอียด รวมไปถึงการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อช่วยอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอีกด้วย ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บยังใช้เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบวีอาร์อินเตอร์แอคทีฟที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและนักวิชาการ พร้อมช่วยอนุรักษ์การออกแบบและสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ของวัดและโบราณสถานในอยุธยาที่กำลังเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

“เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ซีเกทและไซอาร์คนำมาใช้บันทึกข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยาช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและยังทำให้เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่จะดึงดูดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชม” นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าว “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมบัติที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยอันตรายมากขึ้นทั้งจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติ เราจะหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณซีเกทและไซอาร์คสำหรับความมุ่งมั่นอันทรงคุณค่าในการอนุรักษ์สมบัติของชาติเหล่านี้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตได้สัมผัสอยุธยาในรูปแบบใหม่อย่างแท้จริง”

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 85 กม. มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 14 ถึง 18 ในฐานะเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยาม โดยในช่วงเวลาดังกล่าว กรุงศรีอยุธยามีพื้นที่เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นศูนย์กลางทางการทูตและการค้าระดับโลก กรงุศรีอยุธยาล่มสลายในปี ค.ศ. 1767 และหลงเหลือทิ้งไว้เพียงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบัน แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย และเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ และศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ไซอาร์คได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลดิจิตอลเทคโนโลยีขั้นสูงของแหล่งมรดกโลกกว่า 200 แห่งใน 40 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนครวัดในกัมพูชา เมืองพุกามในพม่า และซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ในออสเตรเลีย

###

เกี่ยวกับ ซีเกท

ซีเกทสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้คนทั่วไป ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการจัดเก็บ แบ่งปัน และใช้งานข้อมูล ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seagate.com  และติดตามช่างทางต่างๆ ของซีเกทได้ทาง Twitter, Facebook, LinkedIn, Spiceworks, YouTube และสมัครเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บล็อกของเรา

©2017 Seagate Technology LLC. All rights reserved. พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา ซีเกท ซีเกท เทคโนโลยี และโลโก้ซีเกทคือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ 


About TechTalkThai PR 2

Check Also

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI 

วีเอ็มแวร์เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม VMware Tanzu และ VMware Aria เพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพการพัฒนา Modern Application เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่สุดของลูกค้า [Press Release]

ปัจจุบันธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความคล่องตัวของการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน อย่างไรก็ดีการปรับใช้ระบบคลาวด์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม เครื่องมือที่หลากหลาย วิธีการ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเร่งความเร็วและส่งมอบแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังคงไม่แพร่หลาย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งนี้เพื่อรองรับแนวคิดแบบ Cloud Native และการนำไปใช้ที่ขยายตัว การลงทุนในความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา โอกาสในการเพิ่มรายได้ และรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง …