Black Hat Asia 2023

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว “การบริการประเมินประสิทธิภาพดาต้าเซ็นเตอร์” [Official News]

กรุงเทพ – มกราคม, 2558 :  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานระดับโลก เปิดตัว  ‘การบริการ  Data Center Assessment ซึ่งเป็นหนึ่งในการบริการแบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ บริการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และลดการใช้พลังงานลง’  โดยช่วยตรวจสอบและประเมินโครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน  ระบบจัดการและทำความเย็น ระบบตรวจวัดต่างๆ โครงสร้างการจัดวางอุปกรณ์ในห้อง และประสิทธิการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ อ้างอิงเทียบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การบริการนี้มุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์มั่นใจได้ถึงความพร้อมทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับสูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานที่สามารถวัดผลได้

schneider_electric_datacenter_shot

นายรังสิมันตุ์ มีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนกบริการ ฝ่ายธุรกิจไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า  “บริการนี้ช่วยให้ผู้ที่ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์เข้าใจถึงประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ในปัจจุบันและมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์” “ข้อเสนอแนะที่ได้จากบริการ Data Center Assessment ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยให้ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถวางแผนจัดการงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น และท้ายสุดจะช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนต่างๆ”

บริการ Data Center Assessment  จะช่วยให้มืออาชีพที่ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์สามารถเลือกใช้บริการบางรายการได้ตามความต้องการเฉพาะส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง  อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน  ทั้งนี้การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายดังกล่าวจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่ผ่านการอบรมและรับรอง และทีมงานที่ปรึกษาดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบการปฏิบัติการและการจัดการพลังงาน จะเป็นผู้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายงานสมบูรณ์แบบที่ได้จากการประเมินจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง พร้อมรายละเอียดประกอบในรูปแบบกราฟฟิกต่างๆ อีกทั้งยังวิเคราะห์เปรียบเทียบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล  โดยข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีความพร้อมทำงานในระดับสูงสุด รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตามที่ประเมิน และช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้  นอกจากนี้ ผลลัพธ์รวมถึงข้อเสนอแนะสามารถอ้างอิงตามมาตรฐานสากลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรมได้  โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นตัวกำหนดจุดอ้างอิงในการกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงในแต่ละขั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนของผลที่จะได้รับในแต่ละขั้น ทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน

ขอบเขตการบริการจะเริ่มจากการตรวจสอบในระดับเริ่มต้นโดยการเดินสำรวจห้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการประเมินทำความเข้าใจพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์อันจะนำไปสู่การพิจารณากำหนดเป้าหมายและตัดสินใจปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ที่ถูกต้อง  การบริการ Data Center Assessment นับเป็นหนึ่งในบริการแบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์      ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค นำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อช่วยในเรื่องของ การวางแผน การออกแบบ การสร้างระบบดูแลปรับปรุงงานส่วนปฏิบัติการ และช่วยให้สามารถใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ การบริการแบบครบวงจรตลอดช่วงอายุดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ Data Center Lifecycle Services เป็นบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน การตรวจสอบการทำงานได้จากระยะไกล รวมถึงการออกแบบและการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แบบประหยัดพลังงาน และการใช้งานและจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เป้าหมายของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการนำเสนอความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือการบริหารจัดการ และการบริการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการพลังงานสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Center Assessment และการจัดการด้านพลังงานแบบครบวงจร จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถเยี่ยมชมได้ที่  www.schneider-electric.com/

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งมีการดำเนินกิจการในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้นำเสนอโซลูชั่นผสมผสานในหลากหลายตลาด อันรวมถึงการเป็นผู้นำในด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและผู้ผลิตเครื่องจักร อาคารสำนักงาน ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเครือข่าย และอาคารที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มบริษัทของเรามีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 150,000 คน และยอดขายกว่า 24,000 ล้านยูโรในปี 2556 ทั้งนี้ เรามุ่งเน้นในการทำให้พลังงานมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ มีผลิตภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บุคคลและองค์กรบรรลุประโยชน์จากพลังงานได้อย่างสูงสุด

www.schneider-electric.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “IBM Automation and Data&AI Power by Computer Union” [25 เมษายน 2566]

IBM และ Computer Union ขอเชิญ End User ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “IBM Automation and Data&AI Powered by Computer …

Symphony เปิดตัวนวัตกรรมการเชื่อมต่อ Huawei Cloud ด้วยโซลูชัน Cloud Direct Connect

บริการวงจรเชื่อมต่อที่เหมาะกับการใช้งาน Cloud ของธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องการความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Cloud ที่มากกว่าการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบปกติ เช่นธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก หรือภาคการผลิต