[PR] แซส รุกขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง สร้างโอกาส ป้องกันความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเงิน และบริการด้านประกันภัย

แซส ซอฟท์แวร์ แนะวิธีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมการเงิน และบริการด้านประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นการรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ รองรับธุรกิจประกันภัยที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ – 28 สิงหาคม 2558 นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, แซส กล่าวว่า ในปัจจุบันบริษัท ประกันหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยงของลูกค้า และมีข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ทำให้สามารถประมาณการต้นทุนค่าความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเจ็บป่วย หรือกรณีเสียชีวิต แต่การประมวลผล และการจำลองข้อมูลที่มีความซับซ้อน ในบริษัทประกันใหญ่ ๆ ยิ่งมีความจำเป็น เพื่อรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผ่านการทำแบบจำลองการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่(CAT modelling) เพื่อให้ได้ค่าพื้นฐานในการกำหนดความเสี่ยงที่บริษัทรองรับได้ และมีกำไรจากสัญญาตามที่ประมาณการเอาไว้

kenneth-sas

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีบริษัทประกันภัยหลายแห่งในต่างประเทศ ที่กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามลักษณะของภัย (by-peril rating) ที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลลักษณะภัยชนิดต่าง ๆ เช่น ภัยจากลูกเห็บ, ไฟป่า, คลื่นพายุถล่มชายฝั่ง, อาชญากรรม, ระยะเวลาที่ทำประกัน ฯลฯ มาวิเคราะห์ต่อผู้เอาประกันรายบุคคล (individual perils) และจำลองรูปแบบเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยเหล่านี้ ร่วมกับการประเมินสินทรัพย์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่รับประกันไว้ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมิน เพื่อให้สามารถตั้งราคาความเสี่ยงเฉพาะได้อย่างเหมาะสม

โดยกระบวนการเหล่านี้ ถ้าบริษัทประกันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการสร้างแบบจำลองความเสี่ยง บริษัทประกันจะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้หากบริษัทประกันเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (high performance analytics) ได้ในเวลาที่รวดเร็ว จะช่วยประเมินความเสี่ยงตามหมวดหมู่ ข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว และทำได้หลายครั้งภายใน 1 วัน จะทำให้บริษัทประกันก้าวนำคู่แข่งได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว ถึงเวลาแล้วที่บริษัทประกันหลายแห่ง จะต้องเดินหน้านำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้อย่างจริงจัง โดยแซส พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง รุกขยายตลาดให้บริษัทประกันภัยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากตัวแทนประกันภัย, นายหน้าประกันภัย และพนักงานของบริษัท มีความสำคัญต่อลูกค้า อย่างไรก็ตาม การที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน นอกจากนี้ บริษัทประกันจำเป็นต้องมองถึงความเป็นไปได้ทุกด้านให้มากที่สุด เพื่อรวบรวมประเภทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลจากภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะประชากร และภัยจากการระบุตำแหน่ง ซึ่งมีความสำคัญเพื่อช่วยในการดูแลและรักษาลูกค้า

sas-kenneth-taweesak

“เนื่องจากข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์ มีโครงสร้างการทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง ที่มาจากแหล่งข้อมูลมากมาย ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการทำงานเพื่อสนองตอบได้ตามจุดประสงค์ เนื่องจากระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานทั่วไป แม้ประมวลผลเอกสารได้นับสิบล้านชุด แต่มีบ่อยครั้งที่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลาหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ เพื่อให้การประมวลผลนั้นได้สมบูรณ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง แตกต่างจากระบบสำหรับการใช้งานทั่วไป คือ ความสามารถในการนำเอกสารข้อมูลหลายพันล้านชุด หรือปริมาณข้อมูลระดับเทราไบต์ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และนำเสนอผลลัพธ์ได้ภายในไม่กี่วินาที” นายทวีศักดิ์ กล่าวสรุป

 

เกี่ยวกับบริษัท แซส

SAS logo pms 285S mark black SAS JPEG

บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 75,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซส เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” (The Power to Know®) สำหรับลูกค้าทั่วโลก


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …

Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ด้วย Dr.Sum ตัวช่วยการแสดงผลให้เหมาะสมกับงาน!

Dr.Sum ไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันในการดูแลจัดการข้อมูลต่าง ๆ แบบบูรณาการที่มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักเพียงเท่านั้น แต่ยังให้บริการ User Interface เฉพาะทาง 3 ประเภทให้เหมาะสมกับความต้องการในการวิเคราะห์ของผู้ใช้งานอีกด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับเครื่องมือ BI (Business Intelligence)  ของบริษัทอื่น …