CDIC 2023

SAP Enterprise Support and Atos Application Management Service

ระบบไอทีขององค์กรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรก้าวเข้าสู่การทำงานแบบ work smart ในยุคดิจิทัล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะ การทำงานและเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ก้าวล้ำเป็นผู้นำทางธุรกิจ

แต่การที่จะจัดการแอปพลิเคชั่นนั้นได้จะต้องอาศัยความชำนาญรวดเร็ว และที่สำคัญคือความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ปลอดภัยต่อระบบข้อมูลขององค์กรนั้นๆ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

หลายบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างใช้ระบบบริหารจัดการอย่าง SAP และการจัดการแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ที่ต้องการความชำนาญอย่างสูงเพื่อออกแบบและบูรณาการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและการทำงานเป็นอย่างดี

SAP Enterprise Support and Atos Application Management Service

อาโทสมีความชำนาญเป็นที่ปรึกษา วางระบบ รวมถึงออกแบบการใช้งานในระบบ SAP มาอย่างยาวนาน โดย Atos Application Management Services สามารถจัดการและรองรับการใช้งานหลังการติดตั้งและออกแบบได้อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพการใช้ SAP มากยิ่งขึ้น ซึ่ง Atos Application Management Services มีจุดเด่น ดังนี้

  • ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพหลังการติดตั้งระบบ SAP ได้อย่างความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัท ลดความเสี่ยง มีความปลอดภัยสูง
  • แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับทางลูกค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
  • สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการจัดการแบบครบวงจร การบริการแบบ 24×7
  • ลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการ การจัดการระบบไอทีขององค์กร
  • ช่วยลดงานซ้ำซ้อนหรืองานที่ไม่จำเป็นลงได้
  • สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

โดย Atos Application Management Services สามารถแบ่งขอบเขตการทำงาน โดยยึดมาตรฐานของ ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็น Best Practice สำหรับกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศ IT Service Management  ดังนี้

Transition ช่วยกำหนดขอบเขตของการใช้งานที่ชัดเจน และครอบคลุมถึงการรองรับบริการในอนาคตจากการขยายตัวของธุรกิจและองค์กร พร้อมทั้งส่งมอบโซลูชันจาก SAP ด้วยความปลอดภัย และช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับพนักงานให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

Core AMS พร้อมบริการและให้ความช่วยเหลือด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในทุกโมดูลของ SAP มีระบบตรวจสอบการใช้งาน และยังสามารถ ช่วยจัดการแอปพลิเคชันได้ตามคำความต้องการ อีกทั้งยังพร้อมรองรับเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีบริการต่างๆ ที่ครบครัน ทั้ง Incident Management, Change Request Management และ Service Request

Add-On มีบริการด้านการปรับปรุงระบบ SAP ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีบริการที่ครอบคลุมในการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การควบรวมกิจการ เปิดบริษัทใหม่ รวมถึง SAP Upgrade

อาโทสมีทีมงานมืออาชีพในการบริหารจัดการการให้บริการ Application Management Services (AMS) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในทุกโมดูล มีระบบจัดเก็บ Ticket, มีระบบการ Monitoring Ticket, รวมถึง การจัดเตรียมรายงานประจำเดือน (Monthly Summary Report) และ จัดประชุมประจำเดือน (Service Review Meeting) เพื่อการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ด้วยบริการ Application Management Services (AMS) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของอาโทส อย่างต่อเนื่อง ทำให้ อาโทสเป็น Partner กับ SAP ในระดับ Platinum และผ่านมาตรฐานการให้บริการจาก SAP ได้รับ PCOE (Partner Center of Expertise Certificate) อย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ อาโทสได้รับการไว้วางใจจาก SAP ในการ บริการ VAR D (Valued Added Reseller Delivered) หรือให้บริการซื้อขายเพิ่มเติม SAP  Licenses รวมถึงบริการเป็นตัวกลางเชื่อม กับ SAP ในการแก้ปัญหาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในความเชี่ยวชาญอย่างสูงในทุกๆ โซลูชันจาก SAP จึงทำให้หลายองค์กรทั่วโลกวางใจได้ว่า Application Management Services (AMS) จากอาโทสซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและเวลา เสริมสร้างความพร้อมในการใช้งาน สร้างระบบมีเสถียรภาพ และสามารถใช้งานโซลูชันจาก SAP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด สามารถพุ่งเป้าและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ นั่นก็คือ การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ

Atos ยังมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละด้านการให้บริการที่ดีเลิศด้วยโซลูชันจาก SAP ด้วยทีมงานคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) สร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยึน (Long Term Relationship) และดูแลลูกค้าดั่งพันธมิตร (Business Partner)พร้อมมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการใช้งานอย่างราบรื่นให้แก่ทั้งลูกค้าและพนักงานขององค์กร พร้อมพัฒนาระบบไอทีขององค์กรให้มีความปลอดภัย สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรของคุณก้าวล้ำนำคู่แข่งมุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง

สนใจบริการ Atos Application Management Services (AMS) และ SAP Enterprise Support สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุลักษมา ปุญโสณี อีเมล์ suluxama.poonsonee@atos.net หรือ ส่งข้อมูลความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ จาก SAP และ Atos มาที่ https://forms.gle/WCiXH3ZdFJUf1gFx6


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Pure Storage ผ่านการรับรอง NIVIDA DGX BasePOD มุ่งขยายตลาด AI ภาคธุรกิจด้วย 3 โซลูชัน

NVIDIA ได้ประกาศการรับรอง NVIDIA DGX BasePOD Certification ให้กับ Pure Storage แล้ว ส่งผลให้ Pure Storage กลายเป็น Enterprise Data Storage Vendor รายแรกๆ ของโลกที่ผ่านการรับรองนี้ และสามารถนำเสนอโซลูชันด้าน AI สำหรับภาคธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ยอดขายกว่า 79% ของ ChatGPT ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กร มาจาก Microsoft Azure-OpenAI

Moneycontrol และ UnearthInsight ได้ออกมาเผยถึงการประมาณช่องทางการหารายได้ของ OpenAI ว่ามีลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรผ่านความร่วมมือระหว่าง Microsoft Azure และ OpenAI อยู่ที่ 70-79% โดยปัจจุบันเชื่อว่า OpenAI น่าจะมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรสำหรับ ChatGPT Enterprise มากแล้วราวๆ 22,000 - 25,000 องค์กรทั่วโลก