Black Hat Asia 2023

Samsung ประสบความสำเร็จในการทดสอบ Multi-cell Handover กับเทคโนโลยี 5G

Samsung ประสบความสำเร็จในการทดสอบ Multi-cell Handover สำหรับ 5G กับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า 1 Gbps ตลอดการทำ Handover

นับเป็นอีกหนึ่ง Milestone ของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของ Samsung เอง ในการส่งสัญญาณผ่าน millimeter wave (mmWave) Spectrum ซึ่งรับส่งข้อมูลอยู่บนย่านความถี่ 2.8 GHz ในการทดสอบครั้งนี้ใช้การติดตั้งสถานีส่งสัญญาณจำนวน 3 สถานี ตั้งห่างกัน 179 เมตร และให้รถยนต์ทำการวิ่งทดสอบการเปลี่ยนสถานีรับส่ง (Handover) ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสามารถทำการรับส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงถึง 1.83 Gbps ตลอดกระบวนการเปลี่ยนสถานีส่งสัญญาณ นอกจากนี้ Samsung ยังประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเสารับส่งสัญญาณที่ประหยัดพลังงานและมีขนาดเล็ก โดยความหนาเพียงแค่ 1 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในสถานีรับส่งสัญญาณหรือติดตั้งบนอุปกรณ์โมบายต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคตอีกด้วย

Samsung สามารถก้าวข้าม Milestone ที่สำคัญของเทคโนโลยี 5G ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มการวิจัยเทคโนโลยี 5G เมื่อปี 2013 ต่อมาในปี 2014 ก็ประสบความสำเร็จในการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 7.6 Gbps และมีความเร็วคงที่ 1.2 Gbps บนรถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่มา : https://news.samsung.com/global/video-samsungs-latest-5g-milestone-multi-cell-handover


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …