ADPT

ม.รังสิตเปิดหลักสูตรป.ตรี สอนระบบ SAP พร้อมมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีเกรดเกิน 3.00 ขึ้นไป

ทางคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับป.ตรี ที่เน้นสอนการใช้งาน SAP และ ABAP พร้อมวิชาพื้นฐานเหมือนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในองค์กรที่ใช้ SAP, นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ERP สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ พร้อมเปิดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปให้สามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

rsu_bachelor_of_scienece_enterprise_information_systems

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Enterprise Information Systems

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Enterprise Information Systems)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Enterprise Information Systems)

หลักสูตรนี้เน้นสอน Software SAP และ ABAP โดยเรียนวิชาพื้นฐาน เรียนเหมือนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทำงาน

  1. ทำงานในบริษัทที่ใช้ Software ระบบ SAP
  2. นักวิเคราะห์ระบบ
  3. นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  4. บุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ (นำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้า)
  5. บุคลากรแผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
  6. บุคลากรระบบสารสนเทศทางด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล , ระบบวางแผนการผลิต , ระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ , ระบบควบคุมต้นทุน , ผู้ประสานงานทางด้านระบบบัญชี

จุดเด่นของสาขานี้

บริษัทต่างๆ ยังมีความต้องการผู้เชียวชาญระบบ SAP จำนวนมาก เงินเดือนจะสูงกว่า อาชีพทั่วไปในสาย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนการศึกษา

นักเรียนที่ทีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปสามารถขอทุนการศึกษาได้

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ สุมนา เกษมสวัสดิ์
โทร. 081-6489835
E-Mail : sumana.k@rsu.ac.th
Website : http://it.rsu.ac.th/th/course/eis.php
Facebook : https://web.facebook.com/Enterprise.rsu/

 

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทาง TechTalkThai ฟรีๆ

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางด้าน IT และการบริหารจัดการ ติดต่อทีมงาน TechTalkThai ฟรีๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับ https://www.techtalkthai.com/free-press-release-for-it-courses-from-thai-universities/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] HPE GreenLake เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายในงาน HPE Discover 2021

ที่งาน HPE Discover 2021 เมื่อวันที่ 23-25  มิถุนายนที่ผ่านมา HPE GreenLake ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ HPE GreenLake Lighthouse และ Project Aurora เพื่อเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์และทิศทางของบริษัทที่จะเป็น Edge-to-Cloud Platform as-a-Service

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม Nintex Workflow Wonders เพื่อรับฟังว่า ไทยน้ำทิพย์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ Nintex K2 Five ได้อย่างไร [17 สิงหาคม 2564]

Nintex ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม Nintex Workflow Wonders เพื่อรับฟังกรณีศึกษาว่า ไทยน้ำทิพย์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ Nintex K2 Five ได้อย่างไร ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม …