[video webinar] How to Create an Effective Online Classroom

สำหรับท่านที่พลาดฟังโซลูชัน online classroom ของ Lenovo ในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาในหัวข้อ “How to Create an Effective Online Classroom” โดยท่านจะได้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในเนื้อหารูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน Remote Classroom และ Hybrid Classroom มารับชมการบรรยายย้อนหลังกันได้เลยนะครับในบทความนี้

ผู้บรรยาย: คุณปัญญา ญาติธรรม, CAP Services Solution Pre-Sales ดูแลให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซลูชั่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, Lenovo

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภาพของห้องเรียนแห่งอนาคตนั้น คือห้องเรียนแบบ Hybrid Classroom ที่ต้องผสมผสานทั้งการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การสอนแต่ละวิชานั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ในขณะที่ครูและนักเรียนเองก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อยู่เสมอ

Lenovo ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน จึงจัด Webinar ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, สถาบันการศึกษา ไปจนถึงธุรกิจสอนพิเศษได้เข้ามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในแบบทางไกลและแบบ Hybrid ให้สามารถเลือกนำไปใช้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและแต่ละโจทย์ความต้องการได้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video] Yip In Tsoi x VMware ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรด้วยโซลูชัน Hybrid Cloud จาก VMware

ด้วยประสบการณ์ของธุรกิจ IT สำหรับภาคธุรกิจองค์กรไทยยาวนานกว่า 60 ปี Yip In Tsoi พร้อมให้บริการโซลูชัน Hybrid Cloud จาก VMware เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างยืดหยุ่น ในฐานะพันธมิตรของ VMware กว่า 12 ปี และมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน

พบช่องโหว่ร้ายแรงบน Zyxel Firewall แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

ช่องโหว่หมายเลข cve-2022-30525 นี้ถูกค้นพบโดยทีมงาน Rapid 7 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโมดูลใน Metasploit แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานเร่งอัปเดตกันด้วยครับ