ADPT

[video webinar] How to Create an Effective Online Classroom

สำหรับท่านที่พลาดฟังโซลูชัน online classroom ของ Lenovo ในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาในหัวข้อ “How to Create an Effective Online Classroom” โดยท่านจะได้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในเนื้อหารูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน Remote Classroom และ Hybrid Classroom มารับชมการบรรยายย้อนหลังกันได้เลยนะครับในบทความนี้

ผู้บรรยาย: คุณปัญญา ญาติธรรม, CAP Services Solution Pre-Sales ดูแลให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซลูชั่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, Lenovo

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภาพของห้องเรียนแห่งอนาคตนั้น คือห้องเรียนแบบ Hybrid Classroom ที่ต้องผสมผสานทั้งการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การสอนแต่ละวิชานั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ในขณะที่ครูและนักเรียนเองก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อยู่เสมอ

Lenovo ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน จึงจัด Webinar ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, สถาบันการศึกษา ไปจนถึงธุรกิจสอนพิเศษได้เข้ามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในแบบทางไกลและแบบ Hybrid ให้สามารถเลือกนำไปใช้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและแต่ละโจทย์ความต้องการได้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes

Qualys จับมือ Red Hat เสริมความปลอดภัยบน CoreOS และ OpenShift

Qualys ผู้พัฒนาโซลูชัน Security และ Compliance บน Cloud ประกาศร่วมมือกับ Red Hat เสริมความปลอดภัยบน Red Hat Enterprise Linux …