[video webinar] How to Create an Effective Online Classroom

สำหรับท่านที่พลาดฟังโซลูชัน online classroom ของ Lenovo ในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาในหัวข้อ “How to Create an Effective Online Classroom” โดยท่านจะได้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในเนื้อหารูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน Remote Classroom และ Hybrid Classroom มารับชมการบรรยายย้อนหลังกันได้เลยนะครับในบทความนี้

ผู้บรรยาย: คุณปัญญา ญาติธรรม, CAP Services Solution Pre-Sales ดูแลให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซลูชั่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, Lenovo

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภาพของห้องเรียนแห่งอนาคตนั้น คือห้องเรียนแบบ Hybrid Classroom ที่ต้องผสมผสานทั้งการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การสอนแต่ละวิชานั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ในขณะที่ครูและนักเรียนเองก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อยู่เสมอ

Lenovo ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน จึงจัด Webinar ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, สถาบันการศึกษา ไปจนถึงธุรกิจสอนพิเศษได้เข้ามาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในแบบทางไกลและแบบ Hybrid ให้สามารถเลือกนำไปใช้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและแต่ละโจทย์ความต้องการได้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program)

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. | NCSA) ร่วมกับ Trend Micro จัดอบรม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์” หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ฟรี

Qlik x MSC Webinar : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” [28 ต.ค. 2564]

ขอเรียนเชิญร่วมงาน  Qlik x MSC Webinar Online : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” ในพฤหัสวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. …