Black Hat Asia 2023

รายงานเผย Facebook Google ใช้ ‘Dark Pattern’ เพื่อให้ผู้ใช้ยอมแชร์ข้อมูลให้

Norwegian Consumer Council (NCC) ได้ออกรายงานวิเคราะห์ถึงกระบวนการออกแบบ UI ของทั้ง Facebook และ Google ว่าเป็นการทำให้สับสนดูงงและใช้คำที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดเพื่อให้ลูกค้ายอมแชร์ข้อมูลให้ตนหรือที่เรียกว่า Dark Pattern เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายทางข้อมูล

credit : Bleepingcomputer

รายงานจำนวน 44 หน้านี้ (PDF) กล่าวว่า “Facebook และ Google มีการตั้งค่าเริ่มต้นที่คุกคามต่อความเป็นส่วนตัว ถ้าผู้ใช้ต้องการความเป็นส่วนตัวต้องเผชิญกับกระบวนการตั้งค่าที่ยาวมากขึ้น” อีกทั้งยังเพิ่มว่า “บริษัททั้งสองนี้ยังได้ทำให้การตั้งค่านั้นดูคลุมเครือจนผู้ใช้งานบางรายไม่รู้เลยว่ามีการคุกคามความเป็นส่วนตัวบางอย่างถูกเลือกไว้ก่อนแล้ว” และ “ตัวเลือกได้ถูกแสดงบีบบังคับให้ผู้ใช้ต้องตัดสินใจในขณะที่เนื้อหาหลักถูกละเลยความสำคัญหรือทำให้ดูลดลงน้อยกว่าที่เป็น

นอกจากนี้รายงานยังพบว่า Facebook และ Google ยังได้ขู่ผู้ใช้ว่าจะสูญเสียการได้รับฟังก์ชันหรือการลบบัญชีใช้งานไปด้วยถ้าไม่เลือกทางที่คุกคามต่อความเป็นส่วนตัว รายงานนี้ยังมีการวิเคราะห์ Window 10 ด้วยแต่ว่า Microsoft ได้มีทางที่ดีกว่า 2 รายแรกเพราะตั้งค่าเริ่มต้นรักษาความเป็นส่วนตัว (ตารางด้านบนคือรูปเปรียบเทียบทั้ง 3 ราย)

Facebook data collection workflow , Credit : NCC report

อย่างไรก็ดีในการสรุปภาพรวมคือสิ่งที่ทั้ง Google Microsoft Facebook ได้แสดงคือมีการเก็บข้อมูลมากที่สุดเป็นทางเลือกในด้านบวก พร้อมใช้ Dark Pattern  เช่น ใช้คำเฉไฉมองแต่ด้านดีอย่าง “improving service” ซึ่งเป็นการบิดเบือนผลตามมาในด้านลบและไม่อธิบายขอบเขตของทางเลือกทั้งหมดเพื่อค่อยๆ กระทุ้งให้ผู้ใช้ยอมอนุญาตเพื่อเก็บและใช้งานข้อมูลได้มากขึ้น

Google data collection workflow, credit : NCC report

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/facebook-google-manipulate-users-to-share-personal-data-despite-gdpr/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …