Black Hat Asia 2021

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า30 หน่วยกิต และ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ ด้านโปรแกรมระบบปฏิบัติการและการพัฒนาโปรแกรมภายในระบบปฏิบัติการ Window XP ขึ้นไปเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic หรือ มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล และมีความสามารถในการเขียน SQLQuery ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรมงานคลังส่วนบัญชีเกณฑ์คงค้าง และรายงานข้อมูลเพื่อผู้บริหาร
 • พัฒนาโปรแกรมจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ประสานข้อมูลกับงานคลัง ส่วนรายงานการจัดซื้อ ส่วนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และส่วนที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
 • พัฒนาโปรแกรมระบบเครือข่ายโรงพยาบาลส่วนE-Claim สิทธิ์ข้าราชการ และสิทธิ์ประกันสังคมทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • พัฒนาโปรแกรมคลังผลิตยาและช่วยบำรุงรักษาโปรแกรมส่วนรังสีวิทยาทั้งหมด,พยาธิกายวิภาค,ธาลัสซีเมีย, มนุษย์พันธุศาสตร์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงงานที่พัฒนาด้วยตนเอง

กำหนดการคัดเลือก

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 2พฤษภาคม 2557 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการสอบ: 150 บาท

อัตรา: 3  อัตรา

เปิดรับสมัคร: 08 เม.ย. 2557

ปิดรับสมัคร: 25 เม.ย. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://medinfo.psu.ac.th/pr_job.php?job_id=665#TopicTop

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Top Infrastructure to Support the Growth of Hybrid Cloud in Southeast Asia

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SUPERNAP (Thailand) WEBINAR เรื่อง “Top Infrastructure to Support the Growth of Hybrid Cloud in …

[CDIC 2019] สรุป Keynote งาน CDIC 2019 ปลัดกระทรวง DE ชี้ทรัพยากรบุคคลสำคัญสุดในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัล

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้ให้เกียรติมาเป็นหนึ่งในประธานกล่าวเปิดงาน Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2019 รวมไปถึงได้ขึ้นบรรยายในเซสชัน …

Leave a Reply