CDIC 2023

Programming 101: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านทาง Python

การเขียนโปรแกรมเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของสาย IT ทุกสาย ไม่ว่าจะเป็น Programmer, Network Specialist, Security Specialist หรือแม้แต่ System Administrator ซึ่งแต่ละสายต่างมีจุดประสงค์ในการเขียนต่างกันไป เช่น เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นสคริปต์สำหรับทำงานบางอย่าง หรือเป็นโปรแกรมเล็กๆ เพื่อช่วยทำงานอัตโนมัติ เป็นต้น

สอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ภาษา Python เป็นตัวอย่าง

บทความนี้จึงได้นำเสนอวิดีโอสำหรับศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดย ดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้สอนนิสิตปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษา Python เป็นสื่อกลางเพื่อให้เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร การประมวลผลข้อความ การวนลูป การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างโปรแกรมของการใช้งานประเภทต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล เพื่อให้เห็นภาพของโปรแกรมและเข้าใจภาษา Python มากยิ่งขึ้น

programming_101_python_2

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรม และสนใจภาษา Python

วิดีโอชุดนี้เหมาะสำหรับบุคคลทุกผู้ทุกวัยตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปจนถึงผู้ที่ทำงานด้าน IT ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น โดยเนื้อหาจะมีความยาวประมาณ 20 ชั่วโมง สอนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมสามารถตามได้ทัน และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย

  1. Introduction
  2. Data Types Expressions
  3. Selection: if, if-else, if-elif / Repetition: while, for
  4. String Processing: Basic String Methods, Reading/Writing Files
  5. List Processing: Basic Operations, Iterations, List Comprehension
  6. Searching / Sorting
  7. Tuple, Dict, Set
  8. Function
  9. Numpy: Introduction, Create & Access Numpy Array, Broadcasting, Dot operator + Sum w/ Axis, Load & Save Text, matplotlib, Basic Image Processing, Image Convolution, Linear Transformation
  10. Class: Method, Example

ผู้ที่สนใจสามารถดูวิดีโอทั้งหมดได้ที่: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ROnaCzUGB4ieaQndKybT9xyoq2n9NGq

นอกจากวิดีโอการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้ว อาจารย์สมชาย ยังได้อัพเดทวิดีโออื่นๆ ที่ใช้สอนนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกมากมาย เช่น อัลกอริธึม และภาษา Java สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.youtube.com/user/somchaiSPJ/videos


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

การ์ทเนอร์ชี้ 6 กลยุทธ์ที่ผู้นำทีม Software Engineering ต้องทราบในปี 2023

การมีกลยุทธ์ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะแนวปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรมีกรอบที่จะเป็นไป ให้อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี ในมุมของ Software Engineering การ์ทเนอร์ได้แนะนำ 6 กลยุทธ์ไว้ดังนี้

วีเอ็มแวร์มอบรางวัล Excellence Awards แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย [Guest Post]

บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ ผู้นำด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะรางวัล Customer Achievement Awards อันทรงเกียรติ รางวัลเหล่านี้ยกย่องบริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากบริการและเทคโนโลยีของ VMware ลูกค้าของวีเอ็มแวร์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและวิวัฒนาการทางธุรกิจภายในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ ที่งาน VMware Explore …