Google เปิดตัว Ruby Runtime บน Google App Engine ให้ทดลองใช้งานแล้ว

google_cloud_platform

Google เปิดตัว Ruby Runtime บน Google App Engine ในเวอร์ชัน Beta ให้นักพัฒนาได้ทดลองใช้งานแล้ว พร้อมปล่อยเครื่องมือต่างๆแบบ Open Source อีกด้วย

การใช้งาน Ruby บน Google App Engine จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและทดสอบแอพพลิเคชันบน Infrastructure ของ Google ได้ทันที ซึ่งจะรองรับเครื่องมือและ Database ต่างๆได้หลากหลาย เช่น สามารถใช้งาน Rails, Sinatra หรือ Web Framework อื่นๆในการสร้างแอพพลิเคชัน โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Database ได้ทั้ง PostgreSQL, MySQL หรือ Cloud Datastore ซึ่งในส่วนของ Infrastruture ชั้นล่างนั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง Google Container Engine และ Google Compute Engine โดยรองรับการทำ Automatic Scale ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้นักพัฒนายังสามารถใช้ความสามารถของ gcloud Ruby gem ในการเชื่อมต่อกับ API และ Services อื่นๆ ของ Google ได้ เช่น Google Cloud Datastore, Google Cloud Pub/Sub และ Google BigQuery โดย Google ได้เตรียมเครื่องมือต่างๆ เช่น Getting Started Guides, Samples และ Interactive Tutorials ไว้ให้แล้ว

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน Ruby และวงการ Open Source ทาง Google ได้ปล่อย Ruby Docker runtime, gcloud gem และ Google API Ruby Client ในแบบ Open Source อีกด้วย

ที่มา : https://cloudplatform.googleblog.com/2016/05/Ruby-on-Google-App-Engine-goes-betaruntime.html


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Guest Post] Next Gen Data Center: มารู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ Edge Data Center จาก Kanoksin Export Import ด้วยผู้นำเทคโนโลยีจาก RITTAL

Edge Data Center ออกแบบมาเพื่อ “ปกป้องธุรกิจ” “ลดต้นทุน” “จ่ายเท่าที่ใช้” เพราะ “Data Center เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

[Guest Post] อัลไลด์ เทเลซิส ปรัชญาแบบญี่ปุ่นในผลิตภัณฑ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค

คนไทยส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง, กล้อง, โทรทัศน์ หรือแม้แต่กระทั่งรถยนต์ ถ้าให้ลองนึกถึงเหตุผลในการเลือกใช้ คำตอบที่ได้คงคล้ายๆ กัน นั่นก็คือ ความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของสินค้า ไม่เพียงแต่คนไทยที่ยอมรับในเรื่องนี้ แม้แต่คนในประเทศอื่นๆ ก็รู้จักสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นในลักษณะเช่นเดียวกันจนได้รับความนิยมไปทั่วโลก