เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมก้าวสู่ปี 2021 ด้วยแนวคิด Hybrid Work จาก AIS Business ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น AIS Business พร้อมนำเสนอดิจิทัลโซลูชัน ทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร และระบบ Cloud เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นใจด้วยแนวทางการทำงานแบบ Hybrid Work ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งจะกลายเป็น New Normal นับจากปี 2021 นี้ต่อไป

ปี 2021 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่า GDP ทั่วโลกจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ข่าวสารการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยนี้อาจทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักอีกครั้งหนึ่ง แต่ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต่างมีประสบการณ์ในการฝ่าวิกฤตโรคระบาดนี้กันมาแล้วไม่มากก็น้อย และเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทาง AIS Business จึงขอนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในมุมมองธุรกิจทั่วโลกจาก GlobalData เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการตัดสินใจท่ามกลางภาวะนี้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ภาพรวมแนวโน้มการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองที่มีการนำนโยบายต่างๆ มาใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดเองนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัย

อ้างอิงข้อมูลจาก GlobalData, National Statistics Office, World Bank และ IMF พบว่าในปี 2020 ที่ผ่านมาแนวโน้ม GDP จะติดลบกันทั่วโลก (ยกเว้นประเทศจีน) จนส่งผลให้ GDP ของโลกในภาพรวมนั้นติดลบที่ -3.8% เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์เดิมช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ +2.6% อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันว่าแนวโน้มของ GDP ในปี 2021 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย GDP เฉลี่ยทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้น +5.3% เนื่องจากความพร้อมทางด้านวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องประเมินถึงความไม่แน่นอนในการแจกจ่ายและประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยเช่นกัน

ปีที่ผ่านมาวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มูลค่าดรรชนีตลาดหดตัวถึง 18% ตามมาด้วยธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจก่อสร้าง 10%, ธุรกิจกลุ่มอวกาศและความมั่นคง 8% และธุรกิจประกันที่หดตัว 8% เช่นเดียวกัน

สำหรับคาดการณ์แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปี 2020 นี้จะติดลบที่ -5.93% และจะฟื้นกลับมาเป็นบวกในปี 2021 ที่ +4.72% ซึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เหล่าผู้ประกอบการไทยต้องรีบเตรียมธุรกิจของตนให้พร้อมรับเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นที่จะกลับมาในปี 2021 นี้

พนักงานทั่วโลกต้องการทำงานแบบ Hybrid Work มากกว่าการกลับเข้าไปทำงานที่บริษัททุกวันอย่างในอดีต

จากการสำรวจของ GlobalData พบว่าธุรกิจทั่วโลกมีความกังวลต่อ COVID-19 น้อยลงอย่างต่อเนื่อง และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นสำหรับภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะทุกคนนั้นเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสมากขึ้น และรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับโรคได้ดีขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจเองก็ปรับตัวให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตนี้ได้สำเร็จ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

แนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือการที่พนักงานบริษัทต้องการความคล่องตัวในเรื่องสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย โดยจากการสำรวจทั้งในเชิงภูมิภาคและแยกตามอุตสาหกรรมพบว่ามากกว่าครึ่งของพนักงานที่เดิมเคยทำงานเต็มเวลาในออฟฟิศไม่ต้องการกลับไปทำงานแบบเดิมแล้ว โดยส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างการทำงานจากภายนอกและภายในออฟฟิศ ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้จะเป็น New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นและต่อเนื่องไปในอนาคต ที่องค์กรธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวเพื่อทำให้ทุกคนพร้อมจะทำงานจากภายนอกองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง และพร้อมที่จะกักตัวเฝ้าระวังอาการกันได้ทุกเมื่อ ซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • พนักงานและผู้บริหารนั้นนั้นมีความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงระบบแอปพลิเคชันหรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้จากภายนอกออฟฟิศได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าในอดีต
 • การประชุมงานนั้นเกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ที่แต่ละธุรกิจจัดเตรียมเอาไว้ให้พนักงานใช้กันมากขึ้น ทำให้การประชุมแบบพบปะซึ่งหน้ากันนั้นมีปริมาณลดน้อยลง มีการเดินทางที่น้อยลง แต่ปริมาณการประชุมนั้นก็อาจมีหลายครั้งมากขึ้นจากความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นมานี้
 • การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอบรับต่อพฤติกรรมของพนักงานและคู่ค้าที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีด้าน AR/VR มาประยุกต์ใช้ทั้งในการฝึกอบรม, การขาย และการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการนำ AI เข้ามาใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ในมุมของลูกค้านั้น การรับประสบการณ์แบบเสมือนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นได้กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับภาคธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา และมีการเดินทางไปยังหน้าร้านของแบรนด์ต่างๆ เพื่อซื้อของน้อยลง ในขณะที่บริการและการขายในรูปแบบ Self-Service หรือ Automate นั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพราะแนวทางนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและทันใจ

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจได้เริ่มปรับตัวในประเด็นหลักๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของตนไปแล้ว และอาจยังหลงเหลือบางประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งไม่ว่าระดับความพร้อมของธุรกิจจะมีมากน้อยเพียงใด AIS Business ก็พร้อมจะเป็นพันธมิตรเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นและตอบโจทย์ต่อการทำงานในยุค New Normal ในรูปแบบ Hybrid Work นี้ได้เป็นอย่างดี

ทำงานแบบ Hybrid Work จากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคธุรกิจครบวงจรจาก AIS Business และ CSL

แนวทางการทำงานแบบ Hybrid Work คือการทำงานโดยมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยที่พนักงานและผู้บริหารนั้นสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นสถานที่ในการทำงานจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวสู่การทำงานแบบ Work from Home ได้ทันทีที่ต้องการหากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกครั้งหนึ่ง

AIS Business และ CSL มีโซลูชันทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย สำหรับตอบโจทย์ Hybrid Work ได้ดังนี้

 • บริการ Work from Home องค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีระบบเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับการทำงานและการโทรศัพท์ต่างประเทศในราคาประหยัดเพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าสูงสุด
  • แพ็กเกจ On-top อินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ใช้งาน Office 365 และ Zoom Video Conferencing บนมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
  • กดรหัส 003 โทรต่างประเทศราคาประหยัด ครอบคลุม 16 ประเทศ เริ่มต้นเพียงนาทีละ 1.54 บาท
  • กดรหัส + โทรต่างประเทศคุณภาพพรีเมี่ยมราคาพิเศษ ครอบคลุม 22 ประเทศ เริ่มต้นนาทีละ 4.65 บาท
 • บริการ Cloud และ Data Center เพื่อให้ระบบแอปพลิเคชันสำคัญของธุรกิจองค์กรสามารถให้บริการพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีทีมงาน AIS Business และ CSL คอยช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • Cloud & Data Center ย้ายข้อมูลองค์กรขึ้น cloud เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการเข้าใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ local cloud (Enterprise Cloud) และ global cloud (Azure, AWS) หรือทำ private cloud ที่ Data Center ของ AIS ที่มีให้เลือกถึง 9 แห่งทั่วประเทศ
  • Microsoft Azure + Express Route เชื่อมต่อเครือข่ายของธุรกิจองค์กรตรงไปยัง Data Center ของ Microsoft Azure เพื่อเข้าถึงและใช้บริการบน Cloud ของ Microsoft ได้ด้วยความเร็วสูงและมั่นคงปลอดภัย
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) จำลองหน้าจอให้พนักงานทำงานบนอุปกรณ์ส่วนตัวได้จากทุกที่ทุกเวลา เสมือนทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์องค์กรได้อย่างปลอดภัย
 • บริการด้านระบบเครือข่าย เพื่อให้ธุรกิจองค์กรมีระบบเครือข่ายที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานจากภายนอกองค์กรของพนักงานและการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาได้อย่างมั่นใจ
  • 5G FWA เพื่อให้สำนักงานสำรอง (BCP Office) สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายได้อย่างสะดวก ส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วบนเครือข่าย AIS 5G
  • VPN Link สำหรับเชื่อมต่อเข้าไปยังเครือข่ายสำนักงาน เพื่อใช้งานระบบแอพพลิเคชันต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • Bandwidth on Demand เพื่อให้ธุรกิจปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ตามต้องการ รองรับการทำงานจากที่บ้านที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้
 • บริการด้านระบบโทรศัพท์องค์กร ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าภายนอกเป็นจำนวนมาก หรือมีระบบ Call Center ให้บริการลูกค้าได้ โดยพนักงานขององค์กรสามารถทำงานได้จากที่บ้านของตนเอง และพูดคุยสื่อสารทำงานทำงานได้เหมือนเดิม
  • Cloud PBX วางระบบโทรศัพท์กระจายตามสาขาและบ้านของพนักงานหรือผู้บริหาร พร้อมกำหนดเบอร์โทรศัพท์สำนักงานหรือเบอร์ภายในได้อย่างอิสระ สร้างประสบการณ์ในการสื่อสารขององค์กรเสมือนระบบโทรศัพท์บนโต๊ะในที่ทำงานได้ทันที
  • 4G Wi-Fi Phone สำหรับสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการใช้งาน Internet และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • บริการระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้การทำงาน สื่อสาร และประชุมงานภายในองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพนักงานแต่ละคนจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
  • Office Anywhere ชุดแอปพลิเคชัน HR พื้นฐานสำหรับการทำงานนอกสถานที่ของพนักงาน
  • โซลูชันอุปกรณ์การประชุมทางไกล มีให้เลือกหลากรูปแบบตามการใช้งานของแต่ละบริษัท ได้แก่ ชุด Cisco Webex Room Kit Mini สำหรับองค์กรที่คุ้นเคยกับการใช้งาน Webex และ ชุด Conference Camera ราคาพิเศษจาก Logitech

ลูกค้าองค์กรที่สนใจสมัครใช้บริการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของท่าน หรือศึกษารายละเอียดของบริการต่างๆ และสมัครหรือแจ้งความต้องการผ่านเว็บได้ที่ https://business.ais.co.th/workingfromhome

พิเศษเฉพาะสำหรับบริการ AIS 5G FWA สามารถดูรายละเอียดและแจ้งความต้องการใช้งานได้ที่ https://business.ais.co.th/5g/fwa.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Arise by INFINITAS และ Google Cloud ร่วมผนึกกำลัง ต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัล สร้าง Open Platform สัญชาติไทย และร่วมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ ประเทศไทย มิถุนายน 2566 – ล่าสุด ที่งาน Google Cloud Bangkok Summit 2023 บริษัท Arise by …

[Video Webinar] TechTalk Webinar : เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ด้วย Pexip Enterprise Room Connector

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ด้วย Pexip Enterprise Room Connector” เพื่อเรียนรู้ถึงโซลูชันที่ช่วยเชื่อมต่อแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ห้องประชุมที่คุณมีอยู่แล้วไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยโซลูชัน SaaS ที่พร้อมใช้งานจาก Pexip ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ค่ะ