[PR] ไมโครซอฟท์จัดแคมเปญ #HourOfCode เตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่ก้าวสู่ยุคดิจิตัล

กิจกรรม#HourOfCode ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับโลกที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2560 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (ChangeFusion) จัดกิจกรรม#HourOfCode2017 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในยุคแห่งโลกดิจิทัล โดยภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ“อนาคตของชาติ#HourOfCode2017(Future Ready #HourOfCode2017) ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน และเตรียมพร้อมให้พวกเขาพร้อมรับมือกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างมั่นคง

กิจกรรม#HourOfCode ในปีนี้จัดขึ้น โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 8-16 ปี จำนวน 146 คน จากหลากหลายภูมิภาค รวมทั้งคุณครู ผู้ฝึกอบรมในโรงเรียน และผู้พิการจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ ที่มีความสนใจเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมสังคมและเศรษฐกิจของเราอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึง ทำให้ตลาดแรงงานเกิดความต้องการผู้มีทักษะใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ โดยจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) พบว่า ร้อยละ 65 ของเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบันนี้จะประกอบอาชีพใหม่ที่ ณ ขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ไมโครซอฟท์และพันธมิตรของเราเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเยาวชนให้สามารถประกอบอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของแคมเปญ Future Ready#HourOfCode2017 คือการสร้างความรู้ที่จะช่วยให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะช่วยสร้างและส่งเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ซึ่งต้องใช้ในการประกอบอาชีพในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นดนตรี แฟชั่น การผลิตสินค้า การแพทย์และการคมนาคมขนส่ง ไม่ใช่แต่เฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น”

“วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเรียนรู้ทักษะการโค้ดดิ้ง มันกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกใช้เหตุผลวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านดิจิทัลจะสามารถเป็นประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น” นายธนวัฒน์ฯ กล่าวเสริม

การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตเป็นสิ่งที่หน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีรับมือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะนำนโยบาย ประเทศไทย4.0มาปฏิบัติ สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เยาวชนไทยมีทักษะและความสามารถเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลในอนาคต

“หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือการร่วมผลักดันและสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันภายใต้ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการบรรลุพันธกิจที่สำคัญยิ่งดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดรากฐานที่สำคัญที่สุดคือ เยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของชาติในอนาคต และคนอีกกลุ่มที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือคุณครู อาจารย์และผู้อบรมที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแก่อนาคตของชาติของเรา การจัดกิจกรรม Future Ready#HourOfCode2017 ในวันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนไทยในการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากและขาดไม่ได้ในยุคประเทศไทย 4.0” นางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว

ในขณะที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ กำลังเร่งเดินหน้าเพื่อลดช่องว่างที่เกิดจากเทคโนโลยี สิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือ การให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีต่อเยาวชนไทย ลุงพี หรือ ภควัต ลือพัฒนสุข นักพากย์เกมชื่อดังขวัญใจเด็กๆ ได้มาร่วมงาน#HourOfCode ในปีนี้ โดยมาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ด้วยการพากย์เกมสด Minecraft เอดิชั่นใหม่ล่าสุด ‘Hero’s Journey’ และให้น้องๆ มาร่วมพากย์เกมด้วย ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากมาสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้งอย่างง่ายๆ แล้ว ลุงพียังแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ‘Bett Asia’ ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์กับการศึกษาอีกด้วย

เด็กๆ ในยุคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับการจ้างงานในอนาคต ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับคนรุ่นอื่นๆ ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เด็กที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะได้เปรียบในยุคที่ดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ลุงพี หรือภควัต ลือพัฒนสุข กล่าว “อย่างไรก็ตาม เด็กๆ หลายคนยังไม่กล้าลองเขียนโค้ดเพราะคิดว่ายากและน่าเบื่อ การนำ Minecraft มาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับเด็กๆ ผมชื่นชมไมโครซอฟท์ที่นำวิธีการนี้มาใช้ ทำให้การเรียนวิชานี้ไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน”

เด็กหญิงจิรภัทร พันธุ์ธีรานุรักษ์ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นหนึ่งในเยาวชนที่มีโอกาสได้สัมผัสการเรียนรู้โค้ดดิ้งเบื้องต้นผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานใน #HourOfCode

เวิร์กชอป ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่หนูได้มาร่วมกิจกรรม #HourOfCode ที่จัดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ส่วนตัวชอบเกม Minecraft มาก เพราะไม่เพียงแต่สนุก ตัวการ์ตูนก็น่ารัก และการเล่นเกมยังช่วยให้หนูมีความคิดสร้างสรรค์เพราะสามารถออกแบบการ์ตูนได้เองหมดว่าจะให้ใครทำอะไรบ้าง และนอกจาก Minecraft แล้ว โชคดีมากที่ได้มีโอกาสเรียนโปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์ เช่น Microsoft MakeCode, Microsoft Mixed Reality, Paint 3D, OneNote และ Microsoft Excel ซึ่งเป็นประโยชน์มากและทำให้หนูสนใจวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มากขึ้น จริงๆ แล้ว หนูสนใจวิชานี้ตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าคุณพ่อทำงานด้านนี้ ก็เลยมีความคุ้นเคยและสนใจมากเป็นพิเศษกว่าวิชาอื่นๆ ค่ะ

กิจกรรม#HourOfCode เป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในการนำประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค ‘ประเทศไทย4.0’ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล กิจกรรม#HourOfCode เป็นแคมเปญที่ไมโครซอฟท์และองค์กร Code.org ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีโดยในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขี้นในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อจุดประกายเยาวชนให้หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล นอกจากกิจกรรม#HourOfCode แล้ว ไมโครซอฟท์ยังจัดฝึกอบรมทักษะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใน 34 โรงเรียน และนักเรียนกว่า 4,120 คนได้รับการฝึกอบรมผ่านโปรแกรม Skype โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Future Ready#HourOfCode2017

ไมโครซอฟท์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกที่รณรงค์ให้เด็กนักเรียนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างสัปดาห์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2560

เกี่ยวกับ Minecraft Hero’s Journey สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ education.minecraft.net


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยนวัตกรรมซอฟต์แวร์สตอเรจใหม่ เร่งระดับการขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัย ความยืดหยุ่นการทำงาน Multi-Cloud

เดลล์เพิ่มความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสตอเรจผ่านการปรับแต่งซอฟต์แวร์ของระบบกว่า 500 รายการ ทั้งในส่วนของการเพิ่มความสามารถของระบบอัจฉริยะ (intelligence) ระบบอัตโนมัติ (automation) การเคลื่อนย้ายข้อมูล (data mobility) และการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งบนคลาวด์ ทั้ง on-premises ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ ของ edge ที่ปลายทางโดยสำหรับลูกค้าที่มีอยู่เดิมสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ ของ Dell PowerStore เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอปพลิเคชันดีขึ้นถึง50 เปอร์เซ็นต์ ความจุเพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านไฟล์ระดับองค์กร (enterprise file) และการบูรณาการต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับ  VMware  ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซอฟต์แวร์ Dell PowerMax เวอร์ชั่นใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเตรียมตัว และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ …

Windows เถื่อน ระบาดหนักขึ้นในรัสเซีย

จากข้อมูลการค้นหาใน Google เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน “Windows 10 Activate” เพิ่มขึ้นมากถึง 250% สำหรับในช่วงเวลาแค่สามเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งเป็นวิถีของการเอาตัวรอดจากการโดน Microsoft คว่ำบาตรล่าสุด