[PR] อรูบ้า (Aruba) เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ผสานรวม SD-WAN, LAN และระบบรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสาขา (Software-Defined Branch) ที่ควบคุมตามความต้องการของซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัทต่าง ๆ

โซลูชั่น SD-Branch ที่มีการจัดการบนคลาวด์ (Cloud-managed SD-Branch Solution) ให้สะดวก มีความปลอดภัยและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ระบบเครือข่ายด้วยการควบคุมดูแลที่จุดเดียว

 

 

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – อรูบ้าหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (NYSE: HPE) ประกาศเปิดตัวโซลูชั่น Software-Defined Branch (SD-Branch) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าปรับปรุงระบบเครือข่ายสำหรับสาขาให้ทันสมัยรองรับความต้องการในการใช้ ระบบคลาวด์, อุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยผสานรวม SD-WAN แบบใหม่ที่บริหารจัดการบนคลาวด์, เข้ากับโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย, การป้องกันความปลอดภัยบนเครือข่ายโดยการบังคับใช้นโยบายตามบริบท (context-based policy enforcement) และเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้า ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในการสร้างระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพสูงพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (availability) และรองรับการทำงานของในระดับแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและการลงทุนลง

แผนกไอทีในองค์กรต่าง ๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ IoT, การพึ่งพาการใช้งานระบบคลาวด์มากขึ้นและการลดงบประมาณด้านไอทีลง ส่วนพนักงานไอทีที่ดูแลเครือข่ายในสาขา (Branch operators) ยังต้องเผชิญกับความซับซ้อน ของการดูและระบบฯที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยที่มาจากผู้ขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น SD-Branch เป็นการขยายความสามารถ ของ Aruba Central เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Aruba Branch Gateways ทำให้สามารถ บริหารจัดการได้ทั้งระบบเครือข่ายของสาขา ทั้งส่วนของระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และแบบ ไร้สาย รวมถึงการกำหนดนโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ต่างที่ถูกติดตั้งในสาขานั้นๆด้วย โซลูชั่นแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นมาอย่างลงตัวนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ ที่แตกต่างจาก โซลูชั่น pure-play SD-WAN อื่นๆ ที่เสนอเพียงแค่การลดจำนวนอุปกรณ์ที่สาขา การขยายสาขา และการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของWAN  ผลประโยชน์สำคัญจากโซลูชัน SD-Branch ของอรูบ้าได้แก่: ความง่ายและสะดวกรวดเร็ว ระดับองค์กร Enterprise: การจัดการแบบ Cloud-based ช่วยให้สามารถจัดการดูแลและกำกับแบบรวมศูนย์จากระยะไกล ครอบคลุมการเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายและไร้สายในสาขาและการเชื่อมต่อ WAN และอินเทอร์เน็ตเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ SD-WAN ได้จากระยะไกล ซึ่งจะช่วยให้แผนกไอทีสามารถให้บริการและทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมแบบกระจายที่มีขนาดใหญ่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ไอทีเดินทางไปยังสาขาต่าง ๆ เลย

มีความร่วมมือที่แนบแน่นกับโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดทั้งหลาย: โซลูชั่นด้านความปลอดภัยของอรูบ้านำเสนอความสามารถในการบังคับใช้นโยบายแบบอัตโนมัติ ระหว่างสาขาและทั่วทั้งระบบ WAN และมีโครงการความร่วมมือใหม่กับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในชื่อ Aruba 360 Security exchange technology partners เพื่อสร้างระบบ cloud-based firewall และการป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ

ให้ประสบการณ์การใช้เครือข่ายในสาขาที่ดีที่สุด: การรับรู้ตามบริบท (contextual awareness) ของแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้และอุปกรณ์ของผู้ใช้งานช่วยให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การบริการทางคุณภาพ (QoS) อย่างละเอียดทั้งในระดับสาขาและทั่วทั้งระบบ WAN ให้แก่แอพพลิเคชั่นประเภท SaaS, Moblie  UC และแอพพลิเคชั่นที่ remote เข้ามาใช้จากระยะไกลอื่น ๆ วิธีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดลำดับความสำคัญของการจราจรข้อมูลบน LAN และ WAN ทั้งภายในและภายนอกสาขาเพื่อให้ผู้ใช้ระบบเครือข่ายในสาขาได้รับประสบการณ์ในการใช้งานเครือข่ายที่สะดวกที่สุด ไม่ว่าสิทธิ อุปกรณ์ และ สถานที่ในการใช้งาน ของผู้ใช้งานเป็นระดับใด

 

ความง่ายระดับองค์กร Enterprise: การขยายประสิทธิภาพของ Aruba Central and โครงสร้างพื้นฐาน

โซลูชั่น SD-Branch ของอรูบ้าช่วยให้แผนกไอทีสามารถจัดการระบบเครือข่ายของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้พนักงานจำนวนน้อยลงในขณะที่สามารถกำหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยชุดเดียวกันได้แม้สถานที่ต่างกัน ทำให้สามารถสร้างบูรณาการและการจัดการแบบรวมศูนย์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการเชื่อมต่อแบบ MPLS ลงทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 75% เมื่อเทียบกับการใช้งานระบบเดิม1

Aruba Central ถูกพัฒนาเพิ่มความสามารถให้สนับสนุน SD-WAN ใหม่เพื่อรองรับความสามารถในการทำกำหนดค่า (configuration) แบบอัตโนมัติ สามารถเก็บสถิติการรับส่งข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กรอย่างละเอียด (granular visibility) และเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติ Zero Touch Provisioning (ZTP) ของ อรูบ้าและแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานที่ไม่ใช้ช่างเทคนิคที่สาขาสามารถนำอุปกรณ์มาเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที (plug-and-play) ช่วยลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่ไอทีไปติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สาขาด้วยตนเอง ลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง

Vera Wang ผู้ค้าปลีกสินค้าคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก เป็นองค์กรที่กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้ “เราจำเป็นต้องเปิดร้านค้าขึ้นใหม่และทำงานได้อย่างรวดเร็วและอยากใช้ WAN ของเราอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างระบบเครือข่ายที่มอบความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (availability) และรองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง”คุณ Stewart Ebrat, CIO ของ Vera Wang กล่าวต่อว่า “โซลูชัน SD-WAN ของ Aruba ช่วยเราขจัดภาระหนักอึ้งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่ายแบบกระจาย”

 

การเชื่อมต่อแบบบูรณาการ ,ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและโครงการพาร์ทเนอร์คลาวด์ใหม่เพื่อปกป้องภัยคุกคามที่ก้าวหน้าขึ้น

การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ IoT และแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์  ทำให้สาขาต้องการแนวทางในการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติและครอบคลุมสมบูรณ์แบบ อรูบ้าอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นโดยสามารถให้บริการตามบริบทของผู้ใช้และอุปกรณ์ (user and device context) สำหรับการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยที่สอดคล้องกับบทบาท (role-based) ทั่วทั้ง LAN และ WAN การนำ Aruba ClearPass policy manager มาใช้ยังช่วยลดความยุ่งยากและทำให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติผ่านนโยบายความปลอดภัยที่นำมาใช้ครอบคลุมทุก ๆ ระดับ (layer) ของระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการกำหนดค่าด้วยตนเอง

“ผมตื่นเต้นกับ edge-to-cloud vision ของอรูบ้าและการรวมฟังก์ชันการทำงานของ SD-WAN เข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการนำมาใช้งานได้ในราคาที่ถูกลง “คุณ Corey Hasberry ผู้จัดการด้านไอทีของ Vera Wang กล่าว “การรักษาความปลอดภัยโดยการกำหนดตามบทบาท (role-based) ของอรูบ้าสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน Wi-Fi และ WAN ของเรา จะช่วยให้เรานำเสนอประสบการณ์ในการใช้ระบบเครือข่ายที่สม่ำเสมอ (consistent) ให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา”

นอกจากนี้การรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายทั้งหมดภายในสาขายังสามารถถูกส่งต่อไปยัง Aruba Branch Gateway สำหรับการตรวจสอบแพ็คเก็ตในเชิงลึก (deep packet inspection) โดยใช้ firewall ที่มีประสิทธิภาพติดตั้งมาด้วยตั้งแต่แรก แผนกไอทีสามารถกำหนดนโยบายสำหรับประเภทอุปกรณ์เฉพาะเพื่อแบ่งกลุ่มการใช้งานได้ถึงชั้นแอพพลิเคชั่น ถ้าเป็นร้านค้าปลีกจะช่วยกำหนดจำกัดการใช้งานกล้องรักษาความปลอดภัยในร้านหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในทางที่ได้ประโยชน์น้อยกว่า ไม่ให้ไปขัดขวางการจราจรข้อมูลของอุปกรณ์ Point of Sale (PoS)

เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนอกเหนือขอบเขตที่กำหนดไว้ (perimeter) ของสาขา  อรูบ้าได้ขยายโครงการ Aruba 360 Security exchange technology partner program ด้วยการเพิ่ม Zscaler และความร่วมมือแบบบูรณาการใหม่กับ Check Point Software Technologies และ Palo Alto Networks พันธมิตรในระบบ ecosystem เหล่านี้จะช่วยจัดหา cloud-based firewall และฟังก์ชันการทำงานเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรที่มีการจราจรของข้อมูลซึ่งอ่อนไหวที่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (public-bound destinations)

 

ปรับประสบการณ์สาขาให้ดีขึ้น: Aruba Branch Gateway ตัวใหม่มอบข้อมูลเชิงลึกของ WAN และการควบคุมที่ดีขึ้น

การให้ประสบการณ์แก่ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการมอบความน่าเชื่อถือที่ไม่เหมือนใคร ตามรายงานของ Gartner การล่มของระบบเครือข่าย (network outage) เสียหายมากกว่าความรู้สึกไม่สะดวกของผู้ใช้และชี้ให้เห็นว่าเกิดค่าใช้จ่ายมูลค่าสูงตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ต่อครั้งที่เกิดขึ้น ทำให้สูญเสียประสิทธิผลหรือรายได้ขึ้นอยู่กับสถานที่และขนาดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร2

ด้วยการใช้ประโยชน์จากบริบท (context) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายสาขาที่กระจายทั่วทั้งองค์กร – ทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายและ WAN-แผนกไอทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเรียลไทม์ ก่อนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ความสามารถในการรับรู้บริบทอันเป็นเอกลักษณ์ของอารูบาที่ถูกฝังอยู่ใน Branch Gateway ตัวใหม่ของ อรูบ้ามาตั้งแต่แรก นอกเหนือจากการเข้าถึงเครือข่ายตามบทบาทและการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นแบบละเอียดเพื่อมอบประสบการณ์การบริการทางคุณภาพ (QoS) ที่ไม่เหมือนใครจาก LAN ไปยัง WAN ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ และขณะเดียวกันสามารถสามารถจัดการดูแลระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น

คุณลักษณะเพิ่มเติมของ Branch Gateway เช่นการกำหนดเส้นทางตามนโยบาย(policy-based routing) และการเลือกเส้นทางแบบไดนามิก (dynamic path selection) สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามบริบทนี้ในการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยัง WAN Link โดยกำหนดตามผู้ใช้อุปกรณ์หรือกลุ่มที่มีการติดต่อกัน ตัวอย่างเช่นองค์กรค้าปลีกสามารถจัดลำดับความสำคัญของการจราจรของข้อมูลของระบบ PoS และ ของวิดีโอให้มาก่อน guest traffic ขณะที่โรงแรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลด้วยเสียงให้สำหรับผู้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้าก่อน

“องค์กรธุรกิจด้านการค้าปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจดูแลสุขภาพ ที่มีหน่วยงานหลายสาขา มีความจำเป็นต้องดูแลจัดการระบบที่ซับซ้อนของทาง IT ในสาขาเหล่านั้น โดยที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่ IT จำนวนจำกัด อีกทั้งการใช้บริการผ่านคลาวด์ทั้งหลายที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของ WAN รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ เพิ่มความซับซ้อนให้แก่การรักษาความปลอดภัยและการจัดการในสาขา แต่ด้วยโซลูชั่น Software-defined Branch ของอรูบ้าสามารถนำ SD-WAN กับ WLAN, LAN และการดูแลความปลอดภัยมาไว้ใน software-defined framework เดียวกันได้สำหรับการทำ policy และ segmentation จะทำให้การจัดการด้าน IT ทำได้ง่ายขึ้นมากเพราะองค์กรเหล่านี้จะสามารถจัดการหน่วยงานสาขาทั้งหมดจาก Aruba Central cloud management เพียงที่เดียว ขณะเดี่ยวกันพนักงานที่ไม่ใช่ช่างเทคนิคในสาขาสามารถช่วยงานในการดูแลระบบเครือข่ายใหม่ที่สาขาได้อีกด้วย เหนือกว่านั้น SD-Branch ของอรูบ้ายังมี ecosystem ของพาร์ทเนอร์ทางด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและยังช่วยให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ระบบเครือข่ายในสาขาอย่างครบวงจร” กล่าวโดย Justin Chaih ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแห่งภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน ของอรูบ้า บริษัทหนึ่งในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ 

 

คำกล่าวสนับสนุน

Sayers พันธมิตรด้านโซลูชั่นของอรูบ้าที่ตั้งสำนักงานในชิคาโกเป็นผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการระดับมืออาชีพเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

“เมื่อแนะนำโซลูชัน SD-WAN ให้ลูกค้า สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำก็คือการนำเสนอความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่สาขา” คุณ Joel Grace รองประธานฝ่ายวิศวกรรม บริษัท Emerging Technologies, Sayers กล่าวว่า “ด้วยโซลูชั่น Aruba SD-Branch ลูกค้าจะได้รับความสามารถในการติดตั้งใช้งานที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรวมเอาการเชื่อมต่อเข้ากับ cloud-based SD-WAN , multi-layered security, ระบบ WLAN และ LAN เข้าไว้ในโซลูชันเดียวอีกด้วย”

Palo Alto Networks ผู้นำในการป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเรื่องความสามารถท้าทายการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับระบบป้องกันภัยแบบเก่าอยู่เสมอ

“การร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับอรูบ้าทำให้เราสามารถส่งมอบหนทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอยู่เสมอ” กล่าวโดยคุณ Terry Ramos ,รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Palo Alto Networks “การขยายความร่วมมือแบบบูรณาการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับโซลูชั่น Aruba SD-Branch ตัวใหม่หมายความว่านโยบายความปลอดภัยของลูกค้ายังคงสมเหตุสมผลและเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิม ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องมากังวลเรื่องความปลอดภัย สามารถทุ่มเทพลังความสามารถทั้งหมดไปทำงานหลักและมุ่งที่ธุรกิจของตนได้”

Check Point Software Technologies ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไซเบอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกโดยเป็นผู้จัดหาโซลูชั่นชั้นนำในอุตสาหกรรมและปกป้องลูกค้าจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตโดยมีอัตราการจับมัลแวร์และภัยคุกคามชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

“การย้ายสินทรัพย์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทไปยังระบบคลาวด์ ทำให้เกิดการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตแบบ multi-vector cyberattacks รุ่นที่ 5 ซึ่งคุกคามธุรกิจทั้งหมดและ Check Point เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยผ่านคลาวด์เพื่อป้องกันการโจมตีประเภทนี้” กล่าวโดยคุณ Jason Min หัวหน้าภาคธุรกิจและองค์กรกล่าว พัฒนาซอฟท์แวร์ Check Point Software “ด้วยการผสานรวมแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยแบบคลาวด์ของเราเข้ากับโซลูชัน SD-Branch ของอารูบา Check Point สามารถช่วยให้ธรกิจทั้งหลายมีโซลูชั่นที่ใช้ป้องกันภัยคุกคาม Gen V ที่ก้าวหน้า สามารถทำการป้องกันภัยได้ทุกประเภทที่คุกคามทั้งบนคลาวด์ ที่จุดเชื่อมต่อ (endpoints) การเชื่อมต่อของสำนักงานจากระยะไกล และอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลาย

Zscaler ช่วยทำให้องค์กรชั้นนำของโลกมีความปลอดภัยมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นให้สามารถรองรับโลกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์พกพาและทิศทางของโลกที่คลาวด์ต้องมาก่อนได้ (cloud-first world)

“เรื่องความปลอดภัยไม่ควรจะเป็นอุปสรรคขัดขวางองค์กรทั้งหลายในการก้าวสู่คลาวด์และการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายของเขาให้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต” กล่าวโดยคุณ Punit Minocha รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและองค์กรของ Zscaler “Zscaler มีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ Aruba 360 exchange technology partner program และร่วมในการส่งมอบโซลูชั่น SD-Branch ของอรูบ้าให้แก่องค์กรต่าง ๆ อย่างราบรื่นในเรื่องของความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงส่วนที่เป็นแกนกลางพื้นฐานขององค์กรบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่คลาวด์”

 

ศึกษา Aruba SD-Branch infographic ได้ที่

https://www.arubanetworks.com/assets/infographic/Aruba_SDBranch_Infographic.pdf

 

เกี่ยวกับอรูบ้าหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์

อรูบ้าเป็นหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่

http://www.arubanetworks.com สำหรับการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ตามอารูบาใน Twitter และ Facebook และสำหรับการอภิปรายทางเทคนิคล่าสุดเกี่ยวกับความคล่องตัวและผลิตภัณฑ์ของอารูบาเยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com

 

1Calculated based on average market MPLS connectivity costs and  consolidated management

2Gartner, SD-WAN Economics: Shift from Tactical to Strategic Thinking, February 27,2018

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco ออกแพตช์ช่องโหว่บน Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Cisco ออกแพตช์ช่องโหว่ความรุนแรงสูงบน Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Google Cloud เปิดบริการ Generative AI บน Vertex AI แบบ GA แล้ว

Google Cloud ได้ประกาศเปิดบริการเครื่องมือ Generative AI บน Vertex AI แบบ General Availability (GA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว