CDIC 2023

PDPA Thailand จับมือ TRIS Corporation รุกให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ [Guest Post]

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 


ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์” กล่าวว่า “การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างสมบูรณ์เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ด้วยเหตุนี้บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านการให้คำปรึกษา การตรวจสอบ สอบทาน และการฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรที่เป็นผู้นำการด้านการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งบริการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แก่ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมทั้งขยายบริการทั้ง 2 ด้านแก่ลูกค้าใหม่จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐที่ต้องการบริการที่ครบถ้วน”

คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “ทั้งนี้ ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ที่ปรึกษาธุรกิจในการพัฒนาองค์กรให้แก่เอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสหากิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ เห็นว่าการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์จะช่วยให้การลงทุนและการพัฒนาขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการรุกรานและโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับ บริษัท ดิจิทัล บิสสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ครั้งนี้ จึงเป็นการทำให้ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงานได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น”

ซึ่ง PDPA Thailand และ TRIS Corporation พร้อมแล้วที่จะให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูบริการของทั้ง 2 หน่วยงานได้ที่ www.pdpathailand.com และ www.tris.co.th หรือติดต่อที่ อีเมล์ : pdpa@digitalbusinessconsult.asia โทรศัพท์ : 098-7466582 (คุณอิม)

 

 


About Maylada

Check Also

วางระบบ SOC ตรวจจับภัยคุกคาม เสริมมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร ด้วย IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

Security Operations Center หรือ SOC นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจองค์กรในเวลานี้ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้าน Cybersecurity จากระบบ IT ที่มีความสำคัญในองค์กร มาทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และค้นหาภัยคุกคามที่อาจแฝงเร้นมาในวิธีการที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วไปจะตรวจจับได้ อย่างไรก็ดี …

สรุปงานสัมมนา “Maximo Exchange Forum 2023” กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) จัดการทรัพย์สินองค์กรหลายหมื่นถึงหลายล้านชิ้นจากธุรกิจไทย

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปสู่การเป็นธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากประเด็นด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร, งบประมาณ, การขาย, การตลาด, การผลิต และอื่นๆ แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนั้น ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจ หรือ Asset Management นั่นเอง เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยได้ร่วมกันมารับฟังถึงประสบการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ …