Black Hat Asia 2023

Panduit Webinar: Sustainable Data Center Solution เลือกเทคโนโลยีวางระบบเดินสายสื่อสารใน Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน

Panduit ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Panduit Webinar: Sustainable Data Center Solution เลือกเทคโนโลยีวางระบบเดินสายสื่อสารใน Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00น. – 11.30น. เพื่อร่วมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีล่าสุดในการวางระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center ให้รองรับต่อเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Sustainable Data Center Solution เลือกเทคโนโลยีวางระบบเดินสายสื่อสารใน Data Center อย่างไรให้ยั่งยืน
ผู้บรรยาย: Mr. Jirayu Noopawong, Technical Sales Manager, Panduit Thailand
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

ร่วมรับชมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่ล่าสุดสำหรับการออกแบบระบบ Data Center สำหรับธุรกิจองค์กรใน Webinar นี้ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายภายใน Data Center ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ และเลือกใช้สาย Copper และสาย Fiber แต่ละชนิดให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในระยะยาว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุดสำหรับธุรกิจ

พบกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจใน Webinar ครั้งนี้ดังนี้

 • Data Center Architecture การออกแบบระบบเครือข่ายให้รองรับสถาปัตยกรรมแบบ Spine/Leaf อย่างสมบูรณ์
 • Data Center Standards อัปเดตมาตรฐาน TIA และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ Data Center ในปัจจุบัน
 • Edge Infrastructure รู้จักกับการออกแบบ Edge Data Center และการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
 • Panduit Data Center Solution ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Panduit เช่น
  • MPO Solution สำหรับการวางระบบเครือข่ายความเร็ว 100/200Gbps ในองค์กรให้มีความคุ้มค่าและยืดหยุ่นสูงสุด
  • Pre-terminate Solution สำหรับการออกแบบและเพิ่มขยายระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว ง่ายดาย มีคุณภาพ
  • High Density Solution แนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อรองรับ Workload สมัยใหม่ที่ต้องการทรัพยากรปริมาณมหาศาลในพื้นที่ที่จำกัด
  • Environment Management Solution ระบบ Containment Solution บริหารจัดการการระบายความร้อนภายใน Data Center ด้วยแนวคิด Hot/Cold Aisle

เข้าร่วมรับชม Webinar ในครั้งนี้ที่นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Panduit โดยตรง พร้อมทีมงานที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทันทีที่ https://pages.panduit.com/Thailand-Data-Center-Solution-Webinar.html โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …