Palo Alto Networks แจกฟรี e-Book เรื่อง Mobile Security for Dummies

มี eBook ฟรีๆ มาจาก Palo Alto Networks เช่นเคยครับ คราวนี้เป็นหัวข้อ Mobile Security for Dummies โดยภายในเล่มนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วนหลักๆ ได้แก่

for_dummies

  • อธิบายการโจมตีแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้บน Mobile Device
  • การบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยบน Mobile Device
  • การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อ Download ฟรีๆ ได้ที่นี่เลยครับ http://connect.paloaltonetworks.com/mobilesecurity-dummies


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Collaboration Platform: หัวใจสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ของธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม

ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสาธิต พันธ์ไพศาล ผู้ดำรงตำแหน่ง Country Manager แห่ง Alcatel-Lucent Enterprise Thailand ถึงประเด็นเรื่องแนวโน้มด้านการทำ Digital Transformation ของธุรกิจไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หลายธุรกิจนั้นต้องเริ่มสร้าง Collaboration Platform สำหรับใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้าภายนอกองค์กรขึ้นมาเอง เพื่อควบคุมการสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารและให้บริการที่ดี รวมถึงตอบโจทย์ด้าน Data Privacy ที่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญในหลายๆ ประเทศในยามนี้

มารู้จักกับความหมายของ ITSM

ทาง CIO ได้อธิบายความหมายของ ITSM หรือ IT Service Management ไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งทางเราเห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอนำมาสรุปให้อ่านกันสั้นๆ ครับ