Packtpub แจกฟรี 6 E-Book ด้าน Web Development ฉบับพื้นฐาน

Packtpub ได้ออกมาประกาศแจกฟรี E-Book 6 เล่มทางด้าน Web Development ฉบับพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

เนื้อหาทั้งหมดใน E-Book นี้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจต้องทำการสมัคร Account ในเว็บ Packtpub ก่อนโหลด E-Book ด้วยนะครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการให้บริการ ผสานข้อมูล Location ภายในอาคารเข้ากับ Application ของธุรกิจและองค์กร

"ประสบการณ์" ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆ ธุรกิจเริ่มหยิบยกมาเป็นประเด็นแข่งขันเพื่อเอาชนะใจลูกค้าด้วย Customer Experience ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรเองก็ตามที ซึ่ง Aruba ผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจองค์กรเองนั้น ก็ได้มีลูกค้าทั่วโลกมากมายที่ทำการเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร ด้วยการนำข้อมูล Location หรือตำแหน่งภายในอาคารมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับสินค้า, บริการ และกระบวนการในการทำงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในมุมที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงกันมาก่อน

Tenable Webinar: ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable

Tenable ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT Security, ผู้จัดการ IT, ทีมงาน Security Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable" เพื่อทำความรู้จักกับ Cyber Exposure, บทเรียนด้าน Cybersecurity จากเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์นำพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาใช้เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจองค์กร ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้