SUSE by Ingram

Oracle เข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการ Big Data Cloud สำหรับกลุ่มสาธารณูปโภค 18,620 ล้านบาท

Oracle ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Opower ผู้ให้บริการ Cloud สำหรับทำ Big Data โดยเฉพาะแก่กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค เป็นมูลค่า 532 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 18,620 ล้านบาท

techtalkthai_banner_oracle

บริการ Cloud สำหรับ Big Data Platform ของ Opower นี้ช่วยให้กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคสามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ้น, ลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง และทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ปัจจุบัน Cloud ของ Opower นี้รับข้อมูลจากมิเตอร์จำนวนมากกว่า 600,000 ล้านค่าจากผู้ใช้งานจำนวน 60 ล้านคน และยังมีลูกค้าธุรกิจสาธารณูปโภคทั่วโลกกว่า 100 องค์กร

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ Oracle กลายเป็นผู้ให้บริการ Cloud สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคที่มีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านเหรียญ หรือราวๆ 80.5 ล้านล้านบาทได้ทันที

ที่มา: http://www.arnnet.com.au/article/599097/oracle-paying-532-million-snatch-up-another-cloud-service-provider/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก AI Incident Database แหล่งรวมข้อมูลปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา

สำหรับนักวิจัยทางด้าน AI การสร้าง AI ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนั้นถือเป็นเรื่องยาก และทางเว็บไซต์ AI Incident Database หรือ AIID ก็ได้รวบรวมเอากรณีศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI ทั่วโลกเอาไว้ รวมถึงยังเปิดให้สามารถส่งกรณีของปัญหาเข้าไปให้นักวิจัยรายอื่นทั่วโลกได้นำไปศึกษากันได้ด้วย

นักวิจัยเสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ Collaborative AI

ระบบ Deep Reinforcement Learning นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบ AI หนึ่งที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุตก์ใช้งานร่วมกันหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบเหล่านี้มักมีปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและคาดไม่ถึงในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนำมาใช้งานจริง ทำให้เหล่านักวิจัยต้องมองหาแนวทางในการประเมินศักยภาพของระบบเหล่านี้ และได้เสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั่นเอง