OpenStack Foundation ประกาศเปิดตัว OpenStack Pike รุ่นที่ 16 อย่างเป็นทางการแล้ว

OpenStack Foundation ประกาศเปิดตัว OpenStack Pike รุ่นที่ 16 อย่างเป็นทางการแล้ว รองรับ Composable Infrastructure และปรับปรุง Lifecycle Management

OpenStack Pike เป็นรุ่นต่อเนื่องจาก OpenStack Ocata ที่เปิดตัวออกมาในช่วงต้นปี ซึ่ง OpenStack Pike เน้นเพิ่มความสามารถในการ Manage, Composable และ Scale เป็นหลัก และได้มีการนำเอาเสียงตอบรับจากการใช้งานจริงมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มความสามารถด้าน Composability ลงไปใน Ironic bare meral, Cinder block storage และ Neutron network service ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดึงเอาเฉพาะฟีเจอร์ที่ต้องการเท่านั้นมาใช้งานได้ โดย OpenStack Pike ได้มีการเสริมความสามารถหลายส่วน ดังนี้

  • Nova Cells v2: ออกเวอร์ชัน 2 สำหรับ Nova Cells ช่วยรองรับ Deployment ที่ใหญ่ขึ้น และสามารถทำ Scaling Compute service ได้ดีขึ้น
  • Python 3.5 upgrade: รองรับการใช้งาน Python 3.5 อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมรับมือกับการประกาศ End-of-life ของ Python 2.x ในปี 2020
  • เพิ่ม etcd: รองรับการใช้งาน etcd v3 สำหรับ Distributed lock management อย่างเป็นทางการ
  • ปรับปรุง Ironic bare metal service: รองรับการเชื่อมต่อไปยัง Neutron networks สำหรับทำ Multi-tenancy นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Cinder, Neutron, Nova และ Swift อีกด้วยเพื่อทำ Rolling Upgrade
  • ปรับปรุง Cinder: รองรับการทำ Revert to snapshot เพื่อใช้งานกรณีที่เกิด Data corruption และสามารถทำการขยาย Storage volumes โดยที่ไม่ต้องปิด VM ได้แล้ว
  • ปรับปรุง Swift: รองรับการทำ Globally-distributed erasure codes เพื่อป้องกัน Failure ในระดับ Region และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการอนุญาตให้รันหลาย Process พร้อมกันต่อหนึ่ง Server

ความสามารถใหม่ๆของ OpenStack Pike จะถูกสาธิตในงาน OpenStack Summit ซึ่งจะถูกจัดขึ้นวันที่ 6-8 พฤศจิกายนนี้ ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ที่มา : https://www.openstack.org/news/view/340/openstack-pike-delivers-composable-infrastructure-services-and-improved-lifecycle-management


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …