SUSE by Ingram

คปภ.​ ออกประกาศ บริษัทประกันต้องผ่านมาตรฐาน ISO 27001 หรือมีการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” โดยระบุเนื้อหาในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่า บริษัทประกันต้องมีนโยบายด้าน Privacy และต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฉบับนี้ออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทประกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งเงื่อนไขของบริษัทประกันที่ต้องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้

  • บริษัทต้องมีการจัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้าน Data Protection และ Privacy
  • บริษัทต้องมีการตรวจรับรอง (Audit) ระบบ IT โดยผู้ตรวจสอบ (Auditor) อิสระที่มี Certificate ได้แก่ CISA, CISM หรือ CISSP หรือผ่านมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ISO 27001 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับธุรกิจประกันภัยที่ให้ความสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ในยุค Thailand 4.0 ที่หลายบริษัทต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทุกบริษัทและทุกหน่วยงานควรนำไปปฏิบัติ

จากประกาศของ คปภ. คาดว่าจะทำให้ธุรกิจต่างๆ ตื่นตัวเรื่องความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และผู้เชี่ยวชาญสาย IT หันมาให้ความสำคัญกับการสอบ Certificate เพื่อการันตีความสามารถของตนเองมากขึ้น

ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2017 นี้

ดาวน์โหลดประกาศจาก คปภ. ฉบับเต็ม [PDF]

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

OpenWRT แจ้งเตือนผู้ใช้เหตุถูกแฮ็ก

OpenWRT โปรเจ็คโอเพ่นซอร์สของ Linux Embedded OS สำหรับพวกเร้าเตอร์บ้าน ได้ประกาศเหตุถูกคนร้ายเข้าถึงบัญชีแอดมินในบริการ Forum ของตน

พบบั๊กใหม่ใน Windows 10 ทำให้เกิดจอฟ้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ได้เปิดเผยบั๊กใหม่บน Windows 10 ซึ่งเพียงแค่รัน Path ที่มีปัญหาใน Address Bar ของ Chrome ก็สามารถทำให้เครื่องเกิดจอฟ้าได้