Black Hat Asia 2023

[PR] ฮิตาชิเปิดตัว Video Analytics Software นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับเมืองอัจฉริยะและองค์กรดิจิทัล

ซอฟต์แวร์ Hitachi Video Analytics จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
และคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับด้านความปลอดภัย และการให้บริการ

รายงานข่าวจากฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลและผลักดันธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งกลยุทธ์การออกสู่ตลาด (Go To Market: GTM) ทั่วโลก เปิดตัว  Hitachi Video Analytics (HVA) ซอฟต์แวร์ สำหรับการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่สำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ (Smart City and Public Safety)ของบริษัท ฮิตาชิฯ โดยHVAจะผสานรวมมุมมองของระบบประมวลผลกับการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อคัดกรองข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและสร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ สำหรับเมือง สนามบิน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการด้านคมนาคม และองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริการ สู่เมืองอัจฉริยะและองค์กรดิจิทัล อาทิ เช่น:

  • ระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจและการดำเนินงาน: การนับจำนวนคน การตรวจจับคิว การวิเคราะห์กิจกรรม การนับจำนวนตามทิศทางการเดิน และการเพิ่มคุณภาพของรูปภาพ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้กิจกรรมทางสังคมภายในเมืองธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้
  • การบริหารจัดการระบบคมนาคม การจราจร และการจอดรถที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: การนับจำนวนยานพาหนะ การวิเคราะห์สภาพการจราจร การตรวจหาพื้นที่จอดรถ และการตรวจจับป้ายทะเบียน ช่วยให้เมืองและองค์กรธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรด้านการจราจรและการจอดรถให้กับผู้พำนักอาศัย ผู้เดินทาง และลูกค้าได้
  • ความปลอดภัยและความมั่นคงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น: การตรวจจับการบุกรุก การตรวจจับวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ การตรวจจับใบหน้า และการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งมาบดบังหน้ากล้อง จะให้ช่วยให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะสามารถเข้าไปช่วยเหลือและปกป้องบุคคลหรือทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที

มร. รูทบี เยสเนอร์ คลาร์ก ผู้อำนวยการด้านการวางกลยุทธ์ด้านเมืองอัจฉริยะของไอดีซี ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำด้านไอที กล่าวว่า เมืองและองค์กรต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการแปรรูประบบสู่ดิจิทัล จึงต้องการภาพที่ชัดเจนของข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ และขณะเดียวกันการโจมตีและภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่สาธารณะและส่วนบุคคลก็กำลังทวีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับสูงสุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบวิดีโอจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย รวมถึงทำหน้าที่เป็นกองกำลังพิเศษให้กับเทศบาลเมืองต่างๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆ แต่การใช้เทคโนโลยีวิดีโอที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและแยกส่วนต่างๆออกจากกันยังคงเพิ่มความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์การทำงานที่ครอบคลุมของฮิตาชิ จะทำให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ทรัพย์สินด้านวิดีโอของตนได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ HVA จะเข้ามาช่วยดึงศักยภาพด้านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอด้วยการนำเสนอคุณลักษณะด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ เหมาะสำหรับการพัฒนาเมือง สนามบิน ระบบคมนาคม มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจค้าปลีก

ตัวอย่างเช่น สนามบินสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HVA เข้ามาช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับนักเดินทางและยังช่วยตรวจจับคิวที่ยาวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดหากำลังคนไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการควบคุมหนังสือเดินทางได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางผ่านเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและมีเวลาในการจับจ่ายซื้อของรับประทานอาหาร หรือเพลิดเพลินกับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในเทอร์มินอลได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกก็สามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ HVA ในด้านข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกล้องวีดีโอซึงเป็นสินทรัพย์อาคารห้างร้านของตนได้เหมือนกับที่ดำเนินการวิเคราะห์กับเว็บไซต์ของตัวเอง โดยข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกทราบว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านมาจากที่ใด และใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างในร้าน อีกทั้งมีโปรโมชันหรือการจัดวางสินค้าแบบไหนบ้างที่สามารถนำมาใช้เพิ่มยอดขายได้ สำหรับเมืองต่างๆ การใช้งานซอฟต์แวร์ HVA จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การดำเนินงาน และความโปร่งใส ทั้งยังสามารถให้บริการสาธารณะได้ดีขึ้นผ่านทางตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การจราจรทางเท้าที่ผสานรวมกับการวิเคราะห์การจราจรในเขตใจกลางเมือง ช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจัดตำแหน่งร้านค้าและการดำเนินธุรกิจของตน

ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ HVA นำวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงและคุณลักษณะที่โดดเด่นให้กับระบบการติดตามตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวิดีโอที่ครอบคลุมของฮิตาชิ เพื่อช่วยปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้ นำเสนอข้อมูลวิดีโอที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ และช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวได้ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้:

  • ระบบตรวจจับวัตถุ: โซลูชั่นวิเคราะห์วิดีโอที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ในระดับพิกเซลวิดีโอหรือให้วิธีการตรวจจับความปลอดภัยแบบง่ายที่อาจก่อให้เกิดอัตราผลบวกลวงในระดับสูง ในทางตรงข้าม เทคโนโลยีระบบตรวจจับวัตถุของ HVA จะให้ขีดความสามารถด้านการสร้างภาพ 4D จากภาพวิดีโอสองมิติโดยใช้ข้อมูลระดับอนุภาค ทัศนียภาพ ความเร็ว การเบี่ยงเบนเส้นทาง และระยะทางในการเดินทางมาประกอบร่วมกันเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำและลดจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นผลบวกลวง (false-positive incidents) ลง ได้อย่างมาก แม้แต่ในกรณีที่การมองเห็นที่ไม่ชัดเจนอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ
  • การวิเคราะห์ตามสถานการณ์: มั่นใจได้ว่าโมดูลการวิเคราะห์แต่ละโมดูลจะใช้อัลกอริธึมแบบปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับกลไกการวิเคราะห์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง ทั้งยังลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ผลบวกลวง (false-positive incidents) ลงได้
  • ระบบป้องกันความเป็นส่วนตัว: เมือง หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ต่างมีความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของประชาชนและลูกค้าเมื่อใช้เทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวิดีโอ และเพื่อจัดการกับความกังวลดังกล่าว ซอฟต์แวร์ HVA พร้อมให้การป้องกันข้อมูลประจำตัวในรูปแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยเทคโนโลยีจำนวนมากในปัจจุบันต่างมีขีดความสามารถด้านการแสดงผลที่ใบหน้าในรูปแบบ Pixelated ซึ่งภาพดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (personally identifiable information; PII) เช่น จากเสื้อผ้าหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวของ HVA จะช่วยปกป้องตัวบุคคลโดยการสร้าง Pixel ทั้งร่างได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังสามารถระบุให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลวิดีโอเพื่อส่งเสริมด้านความโปร่งใสและช่วยป้องกันการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วย คุณลักษณะดังกล่าวเหมาะสำหรับองค์กร เช่น โรงพยาบาลและโรงเรียน ที่ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและผู้เยาว์เป็นหลัก และการป้องกัน PII ในข้อมูลวิดีโอยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความรับผิดได้อีกด้วย
  • ระบบเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: ระบบกรองสิ่งรบกวน เช่น ฝนและหิมะ ที่อาจส่งผลต่อความละเอียดของภาพวิดีโอ จะช่วยให้ได้ภาพวิดีโอที่ชัดเจนขึ้นและรองรับระบบการติดตามตรวจสอบวิดีโอคุณภาพสูงและการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย
  • ระบบตรวจจับความสมบูรณ์ของกล้อง: ให้การตรวจจับอัตโนมัติกรณีที่มีการนำสิ่งอื่นใดมาบดบังกล้องหรือเมื่อกล้องได้รับความเสียหาย ระบบตรวจจับความสมบูรณ์ของกล้องของซอฟต์แวร์ HVA จะส่งการแจ้งเตือนทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลวิดีโออันมีค่าจะได้รับการเก็บบันทึกได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด 

ทั้งนี้ HVA เป็นโซลูชั่นล่าสุดที่จะเข้ามาเสริมความสมบูรณ์ให้กับกลุ่มโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวิดีโอและ IoT ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย โดย HVA จะผสานรวมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Hitachi Video Management Platform (VMP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการวิดีโอที่รวมระบบจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และการประมวลผล ในรูปคอนเวิร์จแพลตฟอร์มที่ครบวงจรเพื่อให้ได้ระบบเสมือนจริงที่มีศักยภาพสูงสุด ให้ความพร้อมใช้งานในระดับสูง มีความคงทนต่อความเสียหาย สามารถปรับขยายระบบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพคุ้มค่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์ Hitachi Visualization Suite ที่สามารถรวมข้อมูลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ไม่ว่าจากกล้องวิดีโอ ระบบต่างๆ และเซ็นเซอร์ ที่แยกออกจากกัน เพื่อให้ได้มุมมองภาพรวมในรูปแบบแผนที่สำหรับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้โซลูชั่นเหล่านี้ร่วมกันจะส่งผลให้เกิดระบบวิดีโอที่ครบวงจรเพื่อช่วยลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถดึงมูลค่าและข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ออกมาจากข้อมูลวิดีโอได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มความปลอดภัย

มร.มาร์ก จูลส์ รองประธานโซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท ฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป กล่าวว่า วิดีโอเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลผู้คนและทรัพย์สินให้ปลอดภัย แต่แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ธุรกิจ และการดำเนินงานยังมีอัตราการใช้ประโยชน์ที่ต่ำอยู่ในปัจจุบัน  ในโลกที่กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งสำคัญและการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ลูกค้าของเราจึงต้องการได้รับคุณค่าและข้อมูลเชิงลึกจากระบบวิดีโอของตนเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้  ซึ่ง Hitachi Video Analytics เป็นโซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถคัดแยกข้อมูลเชิงลึกจากการดำเนินงานและความปลอดภัยของข้อมูลวิดีโอ ทั้งยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า พนักงาน และพลเมืองได้ด้วย การเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มโซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะและความปลอดภัยสาธารณะในครั้งนี้ ทำให้บริษัท ฮิตาชิ สามารถนำเสนอนวัตกรรมระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรสามารถ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและทรัพย์สินด้านวิดีโอที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยและการให้บริการให้กับลูกค้า หรือ ประชาขน ได้อย่างชัดเจน

###

เกี่ยวกับ ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป

ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ระบบดิจิทัล โซลูชั่นดิจิทัลจะถูกขับเคลื่อนโดยการเชื่อมต่อข้อมูลอันชาญฉลาดจาก IoT เพื่อที่จะส่งมอบข้อมูลเชิงลึก สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น และด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น ชาญฉลาด ปลอดภัย ส่งผลให้สังคมมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากขึ้น จากการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมของฮิตาชิ ทั้งด้านการดำเนินการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ปจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยครอบคลุมตลาด 4 ประเภท ได้แก่  เมืองอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการดำเนินงานทั่วโลก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ www.hitachiinsightgroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ดังนี้

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันล้านเยน (88.7 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Pure Storage นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 มีนาคม 2566 – Pure Storage ® (NYSE: PSTG)  ผู้บุกเบิกด้านไอทีที่นำเสนอเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ก้าวล้ำที่สุดในโลก เปิดตัว FlashBlade //E™ โซลูชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)  สามารถปรับขนาดแบบ Scale-out รองรับการเติบโตของข้อมูลอย่างรวด เร็วด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วยต้นทุนการจัดซื้อที่ใกล้เคียงกับดิสก์ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาก FlashBlade …

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ [Guest Post]

ยูจีน โฮ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากฟิลลิป หยวน โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566