Black Hat Asia 2023

NTT วางแผนสร้าง IT Infrastructure ทั่วโลก สำหรับ Connected Car โดยเฉพาะ

NTT Communications Group ได้ออกมาประกาศถึงแผนการสร้าง IT Infrastructure ที่ครอบคลุมระดับโลก สำหรับรองรับความต้องการของ Connected Car และ Internet of Things (IoT) โดยเฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งส่วนของ Data Center, Network, Backbone และบริการจาก NTT เอง

Credit: ShutterStock.com

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทาง NTT ได้ทำเอาไว้ภายใต้ความร่วมมือกับ Toyota ที่จะทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Connected Car ร่วมกัน เพื่อผลักดันมาตรฐานใหม่ๆ ทั้งในส่วนของรถยนต์และ Infrastructure ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งโครงสร้างของระบบเครือข่ายและ Data Center ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะนั้นจะมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อทั้ยงประเทศทางด้านความความปลอดภัยและความทนทานโดยตรง

และในอนาคต เมื่อเทคโนโลยี Connected Car ก้าวไปสู่การเป็น Self-driving Vehicle แล้ว ประเด็นทางด้าน Latency ของการเชื่อมต่อเครือข่ายและการประมวลผลก็จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทำให้การออกแบบ Infrastructure ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การประมวลผลกลายไปเป็นแบบ Distributed ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อลด Latency ลงด้วยการทำให้ Compute, Storage และ Network นั้นอยู่ใกล้กับรถยนต์แต่ละคนให้มากที่สุดจึงเป็นแนวทางที่สำคัญ

ก็น่าติดตามเหมือนกันครับกับการที่ต่อไปเราจะมี IT Infrastructure แยกเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญสูง ทั้งระดับของ Data Center, Network ไปจนถึงการออกแบบ ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ

 

ที่มา: http://www.datacenterknowledge.com/archives/2017/03/27/ntt-plans-global-data-center-network-for-connected-cars/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …