Ingram SUSE

NGINX แจกฟรี E-Book สอนหลักการพื้นฐาน Service Mesh Architecture สำหรับองค์กร

NGINX ได้ออกมาแจก E-Book ฟรีในหัวข้อ The Enterprise Path to Service Mesh Architectures เพื่อปูพื้นฐานสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี Service Mesh และการนำไปใช้งานในระดับองค์กร โดยมีเนื้อหาและวิธีการโหลดดังนี้

 

Credit: NGINX

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ O’Reilly และแต่งโดย Lee Calcote เพื่ออธิบายถึงข้อดีของการนำ Service Mesh มาใช้เปลี่ยนให้ Application Infrastructure สามารถทำการสื่อสารกันระหว่าง Service-to-Service ได้อย่างยืดหยุ่น, มั่นคง และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัว E-Book ถูกแจกอยู่ที่ https://www.nginx.com/resources/library/the-enterprise-path-to-service-mesh-architectures/ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  • คอนเซ็ปต์ของ Service Mesh
  • สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบภายในระบบ Service Mesh อย่างเช่น Data Plane และ Control Plane
  • Service Mesh จะช่วยให้มองเห็นการทำงานของระบบได้ดีขึ้นอย่างไร, จัดการกับ Traffic ได้อย่างไร, เพิ่มความทนทานและความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างไร
  • เปรียบเทียบ Service Mesh กับเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเช่น Container Orchestrator, API Gateway และ Library ในฝั่ง Client
  • แนวทางการนำ Service Mesh มาใช้งาน, ปรับแต่ง, ติดตั้ง และผสานระบบเข้ากับระบบอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับธุรกิจที่มีการใช้งาน Microservices อยู่แล้ว และกำลังมองหาสถาปัตยกรรมที่จะมาช่วยให้การขยายระบบและการดูแลรักษา Microservices นั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tencent ประกาศเปิดตัวดาต้าเซนเตอร์แห่งแรกในอินโดนีเซีย

Tencent บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จากจีนได้เปิดดาต้าเซนเตอร์แห่งแรกในอินโดนีเซียแล้ว เพื่อรองรับความต้องการที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ในโอกาสเดียวกันนี้ยังเผยแผนที่จะเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สองในไทยและเกาหลีใต้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

[Guest Post] NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้บุคลากร ขับเคลื่อนสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล