[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2)

ในโลกปัจจุบันการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล มีกฎหมายและมาตรฐานเกิดขึ้นเพื่อรองรับ โดยเป็นเรื่องการตรวจสอบและป้องกัน ไม่ว่าเพื่อความโปร่งใส หาปัญหา หรือหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในธุรกรรมหลักขององค์กร ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่ได้มีการนำ Big Data มาหาคำตอบ ไม่ว่าจะเป็น Inside Out หรือ Outside In อย่างแพร่หลาย แต่ปริมาณของข้อมูลที่มากขึ้น ปัญหาก็จะสูงขึ้นโดยที่การจัดการ Big Data ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว และหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ได้อย่างทันการณ์

การวิเคราะห์ในลักษณะที่เรียกว่า Pattern Analytics ที่ได้มองข้อมูลในเชิงความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สถานที่ เหตุการณ์ ยานพาหนะ ข้อมูลทางด้านธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นมุมมองจากที่เห็นในเชิงสถิติหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะไม่สามารถสื่อให้เราเห็นได้ ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบ (Pattern) จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหาความผิดปกติหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและชัดเจนกว่า

บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอ IBM i2 ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise) ประกอบไปด้วย โมดูลทางด้านการออกแบบ วิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern Analytics) สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โมดูลในการบริหารจัดการฐานข้อมูล โมดูลในการบริหารการเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และระบบรายงานอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI) อย่าง IBM Cognos นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ IBM Guardium ที่นำมาใช้สำหรับเป็นเกราะในป้องกันความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อให้รองรับงานตามความเหมาะสมกับบริบทในการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติซอฟต์แวร์จากต่างประเทศโดยทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน การประมวลผลทางภาษาไทยเต็มรูปแบบ (NLP) 

นอกเหนือจากนั้นเพื่อทำให้การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับบริบทของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด และ IBM มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากกรณีตัวอย่างด้านการตรวจสอบธุรกรรมด้านการเงิน และด้านการกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาทั้งที่มาจากภายในประเทศและทั่วโลก เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์พร้อมโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน Next Generation Pattern Intelligence with Big Data & i2 EIA ผ่านช่องทาง Online (Zoom) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด และกำหนดการได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/2816372027919/WN_Q5H1jQNfSFa56_lW6_ITAw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google เตรียมปิดตัว Hangouts ปลายปีนี้

Google เตรียมปิดตัว Hangouts ปลายปีนี้ ให้ผู้ใช้งานย้ายไปใช้ Google Chat

Microsoft Exchange Server 2013 จะสิ้นสุดการสนับสนุนปี 2023

ช่วงนี้มีแต่ข่าว ลด ละ เลิก บนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครานี้ถึงชะตาของ Exchange Server 2013 จากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุนซึ่งแจ้งไว้ล่วงหน้าเกือบปีในวันที่ 11 เมษายน 2023 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้าย