[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2)

ในโลกปัจจุบันการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล มีกฎหมายและมาตรฐานเกิดขึ้นเพื่อรองรับ โดยเป็นเรื่องการตรวจสอบและป้องกัน ไม่ว่าเพื่อความโปร่งใส หาปัญหา หรือหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในธุรกรรมหลักขององค์กร ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่ได้มีการนำ Big Data มาหาคำตอบ ไม่ว่าจะเป็น Inside Out หรือ Outside In อย่างแพร่หลาย แต่ปริมาณของข้อมูลที่มากขึ้น ปัญหาก็จะสูงขึ้นโดยที่การจัดการ Big Data ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว และหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ได้อย่างทันการณ์

การวิเคราะห์ในลักษณะที่เรียกว่า Pattern Analytics ที่ได้มองข้อมูลในเชิงความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สถานที่ เหตุการณ์ ยานพาหนะ ข้อมูลทางด้านธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นมุมมองจากที่เห็นในเชิงสถิติหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะไม่สามารถสื่อให้เราเห็นได้ ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบ (Pattern) จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหาความผิดปกติหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและชัดเจนกว่า

บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอ IBM i2 ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise) ประกอบไปด้วย โมดูลทางด้านการออกแบบ วิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern Analytics) สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โมดูลในการบริหารจัดการฐานข้อมูล โมดูลในการบริหารการเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และระบบรายงานอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI) อย่าง IBM Cognos นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ IBM Guardium ที่นำมาใช้สำหรับเป็นเกราะในป้องกันความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อให้รองรับงานตามความเหมาะสมกับบริบทในการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติซอฟต์แวร์จากต่างประเทศโดยทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน การประมวลผลทางภาษาไทยเต็มรูปแบบ (NLP) 

นอกเหนือจากนั้นเพื่อทำให้การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับบริบทของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด และ IBM มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากกรณีตัวอย่างด้านการตรวจสอบธุรกรรมด้านการเงิน และด้านการกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาทั้งที่มาจากภายในประเทศและทั่วโลก เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์พร้อมโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน Next Generation Pattern Intelligence with Big Data & i2 EIA ผ่านช่องทาง Online (Zoom) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด และกำหนดการได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/2816372027919/WN_Q5H1jQNfSFa56_lW6_ITAw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …