Black Hat Asia 2023

[Guest Post] กลยุทธ์ในการจัดการ Big Data ด้วย Pattern Intelligence Analytics (IBM i2)

ในโลกปัจจุบันการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล มีกฎหมายและมาตรฐานเกิดขึ้นเพื่อรองรับ โดยเป็นเรื่องการตรวจสอบและป้องกัน ไม่ว่าเพื่อความโปร่งใส หาปัญหา หรือหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในธุรกรรมหลักขององค์กร ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่ได้มีการนำ Big Data มาหาคำตอบ ไม่ว่าจะเป็น Inside Out หรือ Outside In อย่างแพร่หลาย แต่ปริมาณของข้อมูลที่มากขึ้น ปัญหาก็จะสูงขึ้นโดยที่การจัดการ Big Data ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว และหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ได้อย่างทันการณ์

การวิเคราะห์ในลักษณะที่เรียกว่า Pattern Analytics ที่ได้มองข้อมูลในเชิงความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สถานที่ เหตุการณ์ ยานพาหนะ ข้อมูลทางด้านธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นมุมมองจากที่เห็นในเชิงสถิติหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะไม่สามารถสื่อให้เราเห็นได้ ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบ (Pattern) จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหาความผิดปกติหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและชัดเจนกว่า

บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอ IBM i2 ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise) ประกอบไปด้วย โมดูลทางด้านการออกแบบ วิเคราะห์และประมวลผลความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern Analytics) สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โมดูลในการบริหารจัดการฐานข้อมูล โมดูลในการบริหารการเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และระบบรายงานอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI) อย่าง IBM Cognos นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ IBM Guardium ที่นำมาใช้สำหรับเป็นเกราะในป้องกันความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อให้รองรับงานตามความเหมาะสมกับบริบทในการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติซอฟต์แวร์จากต่างประเทศโดยทั่วไปไม่สามารถรองรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน การประมวลผลทางภาษาไทยเต็มรูปแบบ (NLP) 

นอกเหนือจากนั้นเพื่อทำให้การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับบริบทของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท บีทามส์โซลูชั่น จำกัด และ IBM มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากกรณีตัวอย่างด้านการตรวจสอบธุรกรรมด้านการเงิน และด้านการกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาทั้งที่มาจากภายในประเทศและทั่วโลก เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์พร้อมโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน Next Generation Pattern Intelligence with Big Data & i2 EIA ผ่านช่องทาง Online (Zoom) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด และกำหนดการได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/2816372027919/WN_Q5H1jQNfSFa56_lW6_ITAw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …