สรุปอัปเดตใหม่ของ Azure ในงาน Ignite 2019

ที่งานสัมมนาใหญ่ของ Microsoft ได้มีการประกาศอัปเดตใหม่มากมายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราจึงของสรุปเฉพาะในส่วนของ Azure ที่มีประกาศอัปเดตใหม่มาให้ได้ติดตามกันครับ

Credit: Microsoft

ประกาศอัปเดตใหม่ของ Microsoft บน Azure มีดังนี้

  • Azure Arc เครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง Linux, Windows Server และ Kubernetes ข้ามคลาวด์เจ้าอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมี API ให้เรียกใช้งานได้ด้วย
  • ประกาศ VM รุ่นใหม่สำหรับการใช้งานทั่วไปคือ Da_v4 และ Das_v4
  • เปิดทดลอง Serial Console for Government Cloud หรือหน้าคอนโซลแบบ Text-based สำหรับ Windows VM และ VM Scale Set
  • เพิ่ม Azure Bastion ในอีก 6 Regions คือ Australia East, East US, Japan East, South Central US, West Europe และ West US
  • เปิดทดลอง Internet Analyzer ที่ช่วยแสดงรายงานประสิทธิภาพการใช้งานในแง่มุมต่างๆ
  • ประกาศให้ IPv6 for Azure Net เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน
  • ทำให้ฟีเจอร์ Server Side Encryption ที่ใช้ Customer Managed Keys จะสามารถรองรับกับ Azure Manged Disk, Standard SSD, Standard HDD และ Premium SSD ที่ยังอยู่ในสถานะทดลอง 
  • เพิ่มความสามารถใน Azure Monitor เช่น Network Insight, Traffic Analytics และ Application Insight Agent ตัวใหม่
  • ประกาศ Windows Admin Center เวอร์ชันใหม่เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานและทำงานร่วมกับ Azure Security Center และ Azure Firewall Manager ที่กำลังทดลองอยู่ได้
  • เพิ่มความสามารถใน Azure Security Center เช่น Regulatory Compliance, Custom Policy, Secure Score, Threat Protection for Cloud Resource, Data Security for SQL Server บน Azure VM และ Vulnerability Assessment

นอกจากนี้ยังมีการประกาศทดสอบ Azure Arc Support, Azure Stream Analytics Support และ Windows Virtual Desktop บน Azure Stack Hub และประกาศพร้อมใช้งาน Kubernetes บน Azure Stack Hub ด้วย นี่เป็นการอัปเดตโดยรวมของฝั่ง Azure ซึ่งเราเชื่อว่ายังคงยังไม่ครบทั้งหมดในงานนี้แน่นอน

ที่มา :  https://www.securityweek.com/microsoft-unveils-new-security-tools-azureAbout nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …