Black Hat Asia 2023

ระบบคลาวด์ในไทย ยังแรงดีไม่มีตก

netapp_logo

โดย….วีระ อารีรัตนศักดิ์
ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด

ในยุคที่ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกเป็นตลาดที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือ ความต้องการด้านระบบโครงสร้างไอที ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความต้องการในการเชื่อมต่อกับดาต้า เซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ในภูมิภาคนี้ก็มีราคาถูกลง

การที่ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะได้จัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ส่งผลให้ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมีความพร้อมต่อการพัฒนาระบบคลาวด์ที่ดียิ่ง ขึ้น จากข้อมูลล่าสุดของสมาคมคลาวด์คอมพิวติ้งในเอเชียแปซิฟิก (Asia Cloud Computing Association –ACCA) เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานคลาวด์ (Cloud Readiness Index) ในภูมิภาคนี้ พบว่า ความพร้อมของการใช้งานคลาวด์ในภูมิภาคนี้ แบ่งออกได้เป็นสามระดับ ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อมสมบูรณ์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ กลุ่มที่มีการพัฒนาคงที่ เช่น ประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียตนาม ขณะที่ในประเทศไทยนั้น ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่กำลังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการใช้งานคลาวด์อย่างมาก โดยมีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่าง ไต้หวัน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

netapp_cloud01

โดย ACCA ยังได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญด้านการ พัฒนาเป็นอันดับต้นๆ ของเอเซีย ร่วมกับนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ที่ต่างก็ไต่อันดับสูงขึ้นจากผลสำรวจด้านความพร้อมในการใช้งานคลาวด์เมื่อปี ก่อนถึงสี่อันดับ โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของเอเชีย ขยับขึ้นมาถึง อันดับ 4

สถานภาพความพร้อมของประเทศไทยในการใช้งานคลาวด์ในการบริหารจัดเก็บข้อมูลมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากที่มักจะพูดกันแต่การใช้งาน public cloud และ private cloud ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เริ่มหันมาใช้งานคลาวด์แบบใหม่ที่เรียกว่า hybrid cloud ซึ่งเป็นการหลอมรวมการใช้งานของทั้ง สองระบบเข้าด้วยกัน และองค์กรต่างๆ ก็ตื่นตัวเรื่องตำแหน่งของการเก็บข้อมูลกันอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลและปกป้องข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า การเคลื่อนย้ายข้อมูลเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลา และต้องทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อธุรกิจน้อยที่สุด ทำให้ผู้ใช้ให้ความสำคัญต่อตำแหน่งการประมวลผลน้อยลง แต่จะให้ความสำคัญว่าข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ไหนมากขึ้น

และเนื่องจากลูกค้าองค์กรบางราย ยังมีความจำเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลของตัวเองถูกเก็บอยู่ที่ไหนบนคลาวด์ และต้องการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (security) ของตนเอง ส่งผลให้เกิดแนวคิด “cloud on premise” ซึ่งเป็นการใช้คลาวด์แบบผสมผสาน โดยผู้ให้บริการคลาวด์จะยกระบบของมาตั้งที่ศูนย์ข้อมูลของลูกค้าโดยตรง เพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการระบบข้อมูลให้ทั้งหมด และหมดปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

netapp_cloud02

นอกจากความตื่นตัวด้านการใช้งานคลาวด์ขององค์กรเอกชนในประเทศไทยแล้ว ในปีนี้ เรายังได้เห็นนโยบายจากภาครัฐเกี่ยวกับ G-Cloud ภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (EGA) ที่กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบคลาวด์ และดูแลด้านความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น

ส่วนบทบาทของเน็ตแอพในคลาวด์ในประเทศไทยนั้น คือการทำหน้าที่เป็น cloud enablement ช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยในการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าองค์กรได้ โดยเน็ตแอพมีโครงการ NetApp Cloud Service Provider ซึ่งเป็นโคงการความ ร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ทั้งในด้านเทคโนโลยี การติดตั้ง รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ให้บริการคลาวด์ และกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ซึ่งหากองค์กรในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างนี้แล้ว ในปีหน้าระดับความพร้อมใช้งานระบบคลาวด์ของไทยจะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …