CDIC 2023

พบข้อมูลผู้ใช้ Zoom กว่า 5 แสนบัญชีถูกเร่ขายใน Dark Web

Cyble ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่ค้นพบว่าข้อมูลผู้ใช้งาน Zoom ถูกเร่ขายอยู่ใน Dark Web ด้วยราคาสุดแสนจะถูก

credit : Zoom.us

ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าข้อมูลที่ถูกนำมาเร่ขายนี้ ถูกคัดกรองด้วยการนำเอาข้อมูล Credentials เก่าที่หลุดออกมาไปทำ Credential Stuffing เพื่อทดสอบว่ามีบัญชี Zoom อยู่ไหมซึ่งบัญชีที่สำเร็จก็นำมาคัดขายใน Dark Web โดย Cyble เผยว่าสามารถเข้าซื้อ Credentials ได้ถึง 530,000 บัญชี ด้วยราคาราว 0.0020 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบัญชีเท่านั้น โดยข้อมูลยังประกอบด้วย อีเมล รหัสผ่าน Meeting URL และ HostKey

ตรงกันกับรายงานจาก IntSights ที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีข้อมูล Credentials ถูกเร่ขายด้วยเช่นกันเพียงแต่จำนวนน้อยกว่า ซึ่งก็สันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของก้อนข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างที่ Cyble รายงานตามหลังออกมาวันนี้ โดยสรุปก็คือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบัญชีเก่าอื่นๆ ที่เคยรั่วไหลมาแล้ว เพียงแต่ถูกนำมาตรวจหาความตรงกันกับบัญชี Zoom ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะให้พยายามให้ Credentials ได้แต่ละบริการให้แตกต่างกัน อย่า Reuse รหัสผ่านและตรวจสอบข้อมูลของตัวเองว่ารั่วไหลหรือยังได้จากบริการต่างๆ เช่น Have I Been Pwned หรืออื่นๆ

ที่มา :  https://www.bleepingcomputer.com/news/security/over-500-000-zoom-accounts-sold-on-hacker-forums-the-dark-web/ และ  https://www.securityweek.com/zoom-credentials-database-available-dark-web


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …