Breaking News

Microsoft เผยงานวิจัย ใช้ Machine Learning ช่วยตรวจ Email ว่าอันไหนต้องตัดสินใจ หรือเคยสัญญาอะไรไว้กับใครบ้าง

เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาง Microsoft Research จึงได้มีการวิจัยด้านการนำ Machine Learning มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์เนื้อหา Email ทั้งขารับและขาส่ง ว่ามี Email ฉบับใดที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจและตอบกลับไปบ้าง หรือเราเคยมีการสัญญากับอีกฝ่ายไว้ว่าจะทำอะไรให้บ้างผ่านทาง Email ทำให้การสื่อสารด้านการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit: ShutterStock.com

ปัญหาด้าน Email ปริมาณมากจนอ่านกันไม่ทันนั้นเป็นกันทั่วโลก แม้แต่ Ryen White ผู้บริหารในทีม Microsoft Research เองก็ยังมี Email เข้าวันละ 100 – 200 ฉบับ ในขณะที่ McKinsey Global Institute เองก็ระบุว่า 28% ของเวลาที่ใช้ทำงานนั้นต้องเสียไปกับการอ่าน Email ดังนั้นในโครงการวิจัยด้าน Machine Learning ครั้งนี้จึงเป็นการนำ Machine Learning มาช่วยให้เราค้นหา Email ที่สำคัญกับเราจริงๆ

งานวิจัยแรกคือ Characterizing and Predicting Email Deferral Behavior โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานในการเปิดอ่าน Email หรือตอบสนองกับแต่ละ Email เพื่อทำนายว่า Email ใดเป็น Email สำคัญที่ต้องตอบในภายหลัง หรือต้องรอรับการตอบสนองจากอีกฝ่าย โดยทางทีมวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล Email Log จากผู้ใช้งานที่ไม่ระบุตัวตน 40,000 รายเพื่อค้นหาพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/characterizing-and-predicting-email-deferral-behaviour/

งานวิจัยถัดมาคือ Domain Adaptation for Commitment Detection in Email ที่เน้นวิเคราะห์ข้อมูล Email ขาออกอย่างเดียวเพื่อค้นหาว่าในการตอบ Email ของเรานั้น มีการสัญญาว่าจะทำสิ่งใดให้กับอีกฝ่ายบ้างหรือไม่ ซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีงานวิจัยหรือเทคโนโลยีในลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกมาบ้างแล้ว แต่ทางทีมวิจัยก็เชื่อว่ายังคงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำสูงขึ้นได้อีกมาก โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/domain-adaptation-for-commitment-detection-in-email/

ที่มา: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/email-overload-using-machine-learning-to-manage-messages-commitments/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Pulse Secure เพิ่มเทคโนโลยี Software Define Perimeter ตอบโจทย์ Zero-trust

Pulse Secure ได้ประกาศออกเทคโนโลยี Software Define Perimeter (SDP) เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์ตด้านการทำ Secure Access ของตน

[Guest Post] – ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่ใช่ ส่งมอบให้คนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ โดยคนที่ใช่ – IBM System Provide Complete AI Platforms : Building AI Optimization Into Your Cloud Computing Infrastructure

“ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด AI สามารถเข้าถึงและช่วยคุณได้ในทุกธุรกิจ ให้ธุรกิจก้าวหน้าเร็วไปกว่าใคร” ...ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดรอบตัวเรานั้น เป็นอย่างไรและมีศักยภาพในการปลดปล่อยความสามารถของข้อมูล ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลขององค์กรคุณ ..... การประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องคำนึงถึงส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลของ AI ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมรองรับกัน ทั้ง AI Platform , Core Server และ Shared Storage ได้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ