Breaking News

Microsoft เผยงานวิจัย ใช้ Machine Learning ช่วยตรวจ Email ว่าอันไหนต้องตัดสินใจ หรือเคยสัญญาอะไรไว้กับใครบ้าง

เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาง Microsoft Research จึงได้มีการวิจัยด้านการนำ Machine Learning มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์เนื้อหา Email ทั้งขารับและขาส่ง ว่ามี Email ฉบับใดที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจและตอบกลับไปบ้าง หรือเราเคยมีการสัญญากับอีกฝ่ายไว้ว่าจะทำอะไรให้บ้างผ่านทาง Email ทำให้การสื่อสารด้านการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit: ShutterStock.com

ปัญหาด้าน Email ปริมาณมากจนอ่านกันไม่ทันนั้นเป็นกันทั่วโลก แม้แต่ Ryen White ผู้บริหารในทีม Microsoft Research เองก็ยังมี Email เข้าวันละ 100 – 200 ฉบับ ในขณะที่ McKinsey Global Institute เองก็ระบุว่า 28% ของเวลาที่ใช้ทำงานนั้นต้องเสียไปกับการอ่าน Email ดังนั้นในโครงการวิจัยด้าน Machine Learning ครั้งนี้จึงเป็นการนำ Machine Learning มาช่วยให้เราค้นหา Email ที่สำคัญกับเราจริงๆ

งานวิจัยแรกคือ Characterizing and Predicting Email Deferral Behavior โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานในการเปิดอ่าน Email หรือตอบสนองกับแต่ละ Email เพื่อทำนายว่า Email ใดเป็น Email สำคัญที่ต้องตอบในภายหลัง หรือต้องรอรับการตอบสนองจากอีกฝ่าย โดยทางทีมวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล Email Log จากผู้ใช้งานที่ไม่ระบุตัวตน 40,000 รายเพื่อค้นหาพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/characterizing-and-predicting-email-deferral-behaviour/

งานวิจัยถัดมาคือ Domain Adaptation for Commitment Detection in Email ที่เน้นวิเคราะห์ข้อมูล Email ขาออกอย่างเดียวเพื่อค้นหาว่าในการตอบ Email ของเรานั้น มีการสัญญาว่าจะทำสิ่งใดให้กับอีกฝ่ายบ้างหรือไม่ ซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีงานวิจัยหรือเทคโนโลยีในลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกมาบ้างแล้ว แต่ทางทีมวิจัยก็เชื่อว่ายังคงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำสูงขึ้นได้อีกมาก โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/domain-adaptation-for-commitment-detection-in-email/

ที่มา: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/email-overload-using-machine-learning-to-manage-messages-commitments/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle กับการลดแรงกระแทกของธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในภาวะสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ บริษัทต่างต้องรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายต่างๆ ที่มากเกินควร ซึ่งวันนี้ทางทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์คุณทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการของ Oracle ประเทศไทย ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการที่ Oracle จะสามารถเข้าไปช่วยธุรกิจต่างๆ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยามภาวะคับขันเพราะยังไงเสีย ธุรกิจก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป

ESET เผยรายงานความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ESET ผู้เชี่ยวชาญในด้านโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ออกมาเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและแนวโน้มกฏหมายทางไซเบอร์ในประเทศแทบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เช่น ญี่ปุ่น จีน ไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และใต้หวัน