Microsoft เปิดทดสอบบริการ Data Governance ‘Azure Purview’

Azure Purview เป็นบริการใหม่จาก Microsoft ที่ออกมาเพื่อช่วยให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เหมาะสมและเป็นไปตาม Compliance

credit : microsoft

Microsoft เล็งเห็นว่าทุกวันนี้องค์กรยังมีอุปสรรคในการจัดการด้านข้อมูลอยู่มาก แถมยังมี Compliance เข้ามาบังคับด้วยเช่น GDPR, CCPA และอื่นๆ ซึ่งประเด็นคือองค์กรยังขาดเครื่องมือช่วยเหลืออยู่มากอีกทั้งข้อมูลยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของบริการใหม่หรือ Azure Purview ที่เปิดให้ผู้สนใจทดสอบกันแล้ว

Purview จะค้นหาข้อมูลอัตโนมัติเพื่อทำ Catalog, Mapping และ Track ข้อมูลให้ผู้ใช้งานเห็นภาพและเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ หลังจากนั้นถึงจะสามารถดูแลให้ตรงตาม Compliance ได้ นอกจากนี้ Purview ยังรองรับข้อมูลจาก Third-party เช่น S3 Storage, On-premise SQL Server และจะถูกต่อยอดเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งใน Roadmap ของบริการนี้ต่อไปผู้ใช้งานอาจจะสามารถรู้ได้ว่ามีข้อมูล PII เก็บอยู่ที่ไหนบ้างหรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้งาน

ณ โอกาสเดียวกันนี้ Microsoft ยังได้ประกาศให้ Azure Synapse หรือบริการด้าน Data Warehouse และ Analytics เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้ว โดย Synapse จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เหล่า Data Scientist และ Engineer ใช้แพลตฟอร์มเดียวเพื่อทำ Data Integration, Warehouse และ Big data analytics ได้หรือต่อยอดไปใช้ Power BI เพื่อออกรายงานต่างๆ

ที่มา : https://techcrunch.com/2020/12/03/microsoft-launches-azure-purview-its-new-data-governance-service/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท …

IFS Webinar: พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud

Raceku Thai รวมกับ IFS ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจและฝ่าย IT เข้าร่วมงานสัมมนา IFS Webinar เรื่อง "พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud" พร้อมเรียนรู้การปรับกระบวนการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar