[PR] ไมโครซอฟท์สนับสนุนองค์กรไม่แสวงผลกำไร มอบไมโครซอฟท์ อาชัวร์ บนคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังให้พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่

กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2560 – ไมโครซอฟท์ เอเชีย ได้มอบเครดิตการใช้ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ หรือเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในภูมิภาคเอเชีย ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคมอันยิ่งใหญ่นี้ โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Art Foundation – FOTAF) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใช้ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ เปลี่ยนโฉมโครงสร้างระบบไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรเครือข่ายทั่วโลก รวมทั้งการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรเพิ่มขึ้น

การมอบเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Technology for Good” ของหน่วยงาน Microsoft Philanthropies (ไมโครซอฟท์ฟิแลนทรอฟีส์) ที่ถูกจัดตั้งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือสังคม (Public Cloud for Public Good) และเพื่อเป็นไปตามเจตนารมย์ของไมโครซอฟท์ที่ได้ประกาศมอบเทคโนโลยีคลาวด์มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกว่า 70,000 แห่งทั่วโลกภายในระยะเวลา 3 ปี การเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ จะช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และเป็นพลังให้พวกเขาบรรลุพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ได้

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า องค์กรไม่แสวงผลกำไรในภูมิภาคกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย โดนเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากรและเทคโนโลยี ส่วนสำคัญของพันธกิจมอบเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสาธารณะประโยชน์ของไมโครซอฟท์ก็คือ เราต้องการทำให้โลกใบนี้เท่าเทียมกันมากขึ้น โดยทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งนำคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชากรโลกจำนวนมาก องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ สามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลของไมโครซอฟท์ทั่วโลกโดยใช้ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งองค์กรเหล่านั้นสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มขีดความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้

มู ลนิธิเพื่อนศิลปะ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถและชื่นชอบในศิลปะ โดยปรัชญา การศึกษาผ่านการเคลื่อนไหวถูกถ่ายทอดผ่านเทศกาลเต้นรำนานาชาติ และเทศการแสดงเดี่ยวประจำปี โดยในทุกปีจะมีนักแสดงจากองค์กรศิลปะการแสดงฝีมือคุณภาพทั่วโลกมาร่วมแสดงในเทศกาลดังกล่าวร่วมกับนักแสดงชาวไทย โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดแสดงเทศกาลทั้ง 2 ขึ้นก็เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ผ่านศิลปะการแสดง บทเพลงและการละคร

นางวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนศิลปะ กล่าวว่า “องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงทุกแขนง เราไม่เพียงแต่ส่งเสริมศิลปะการแสดงในประเทศไทยเท่านั้น แต่เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม

ในทุกๆ ปี เราจะจัดเทศกาลเต้นรำนานาชาติ ซึ่งทางมูลนิธิจะต้องติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะการแสดงในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 300 สถาบัน โดยเราต้องส่งอีเมลล์มากกว่า 300,000 เมลล์ต่อวันในช่วงใกล้งานเทศกาล ซึ่งทำให้ประสบปัญหาการจัดการกับระบบไอทีหลังบ้าน ทั้งอีเมลล์ อินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ล่ม ใช้งานไม่ได้ ไมโครซอฟท์ได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยการมอบไมโครซอฟท์ อาชัวร์ หรือเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับมูลนิธิฯ ทำให้ระบบไอทีของเราทำงานได้ดีและเร็วขึ้นมากอย่างเหลือเชื่อ สามารถส่งอีเมลล์ได้เร็วขึ้น ไม่ตกหล่น และสามารถอัปเดทข้อมูลบนเวปไซต์ได้เร็วขึ้น ซึ่งการอัพโหลดข้อมูลและการบริหารข้อมูลทั้งบนเวปไซต์และหลังบ้านสำคัญมาก เนื่องจากในช่วงนั้น คนจะเข้ามาดูเวปไซต์เป็นจำนวนมาก เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลแสดงที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มีแผนจะจัดทำพอร์ทัลการศึกษาทางไกลบนเวปไซต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนจำนวนกว่า 400,000 คน ในประเทศไทย”

“ไมโครซอฟท์จะยังคงสนับสนุนเทคโนโลยีคลาวด์ในการบริหารระบบโครงสร้างไอทีของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมา พบว่า มูลนิธิสามารถอัพเดทเวปไซต์เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 20 เท่า และสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ที่เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นมาก โดยรวมแล้ว ระบบเทคโนโลยีที่ดีขึ้นทำให้มูลนิธิฯ สามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้มากกว่าเดิมถึงกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร กล่าว

ไมโครซอฟท์ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อ Microsoft Philanthropies (ไมโครซอฟท์ฟิแลนทรอฟีส์) เพื่อช่วยเหลือสังคมและได้บริจาคเทคโนโลยีคลาวด์มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกว่า 70,000 แห่งทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยลดช่องว่างทางความรู้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้บริจาคซอฟต์แวร์รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 70 ล้านบาท ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ กว่า 430 แห่ง* พร้อมการฝึกอบรมเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านั้นมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของตนได้ดียิ่งขึ้น

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยการคาดการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเอเชียแปซิฟิก ในปี 2566

การโจมตีทางไซเบอร์ที่พบในอุตสาหกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมามีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นจนก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจต่างๆ โดยในปี 2565 อาชญากรไซเบอร์มุ่งเป้าการโจมตีไปที่โครงสร้างระบบ โดยใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ อีกทั้งยังมีการคิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อโจมตีคริปโทเคอร์เรนซี การทำงานแบบไฮบริด รวมไปถึง API ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเพิ่งถูกโจมตีไปเมื่อไม่นานมานี้ จากแบบสำรวจล่าสุดของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ในหัวข้อ …

ฟูจิตสึร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดโอกาสนักศึกษา พัฒนาความรู้ สู่ปฏิบัติงานจริง [Press Release]

กรุงเทพฯ: 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เข้ารับการฝึกงานที่ ฟูจิตสึ ซึ่งมีกระบวนการทำงานระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การทํางานจริง …