Microsoft จดสิทธิบัตร ใช้ความคิดควบคุม Application ได้เลย เตรียมนำไปใช้กับ VR

Brain Computer Interface หรือการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการสั่งการจากสมองนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจไม่น้อยในปี 2017 ที่ผ่านมา และ Microsoft นั้นก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรด้นการควบคุม Application ด้วยสัญญาณจากสมองแล้ว

Credit: Microsoft

 

สิทธิบัตรฉบับนี้มีชื่อว่า Chaingin an Application State Using Neurological Data ซึ่งเป็นการควบคุมระบบ Application ได้โดยใช้ความคิด และไม่ต้องอาศัยการขยับดวงตา โดยทาง Microsoft ได้ยื่นจดสิทธิบัตรนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2016

ระบบที่ Microsoft ออกแบบขึ้นมานี้จะใช้ Electroencephalography (EEG) Sensor เพื่อแปลงสัญญาณสมองไปเป็นคำสั่งสู่ระบบ Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนอกจากความคิดทั่วๆ ไปแล้ว ความคิดในการขยับร่างกายส่วนต่างๆ ก็อาจถูกแปลงมาใช้เป็นคำสั่งได้ด้วยเช่นกัน

Microsoft นั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน Application ที่หลากหลาย ทั้งเกม, Virtual Reality (VR), Web Browser, Word Processor และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในสิทธิบัตรฉบับนี้ก็ได้ระบุถึงรูปแบบการนำไปใช้งานหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่, การสร้างสิ่งต่างๆ, การแก้ไข, การระบุการเคลื่อนไหว, การบันทึกและอ่านข้อมูล, การจัดการการแสดงผลภาพ, การควบคุมเสียง, การควบคุมตัวละครหรือวัตถุให้เคลื่อนไหว, การเข้าถึงเมนู และอื่นๆ

ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าบรรดายักษ์ใหญ่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรกันบ้าง แต่ที่แน่ๆ ในการแข่งขันเรื่องระบบ Virtual Reality ก็คงเป็นอีกสมรภูมิที่น่าสนใจไม่น้อยว่า Brain Computer Interface จะถูกนำไปใช้จริงในระบบนี้ได้เร็วแค่ไหน และจะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพียงใดในอนาคต

 

ที่มา: https://www.onmsft.com/news/new-microsoft-patent-describes-controlling-apps-with-your-mind-no-gestures-needed


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS Enterprise Cloud ได้รับ VMware Cloud Verified Badge เติมเต็มความมั่นใจให้ธุรกิจองค์กรด้วยมาตรฐานการให้บริการ Cloud ที่ดี

AIS Business ได้ออกมาประกาศถึงการผ่านการรับรองมาตรฐานของบริการ AIS Enterprise Cloud จาก VMware อย่างเป็นทางการจากการได้รับ VMware Cloud Verified Badge ในปี 2021 ที่ผ่านมา การได้รับ VMware Cloud Verified Badge นี้ไม่เป็นเพียงเครื่องยืนยันเท่านั้นว่าบริการ AIS Enterprise Cloud เป็นบริการ VMware Cloud ที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และการรองรับต่ออนาคตได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการที่ AIS Enterprise Cloud จะสามารถนำเสนอโซลูชัน VMware Cloud ได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

Windows365 Webinar: Your Windows in the cloud [11 พ.ย. 2021 – 14.00น.]

สัมผัสประสบการณ์ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11 ผ่านศักยภาพระบบไมโครซอฟท์คลาวด์พีซี ที่คุณสามารถสตรีมแอปพลิเคชัน เครื่องมือ ข้อมูล และการตั้งค่าของคุณไปยังอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ของบริษัทบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad, Linux หรือ Androidก็ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนเครื่อง