Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Lenovo พบ Backdoor ใน Switch และ Blade ที่มีมาตั้งแต่ปี 2004 ปัจจุบันทำการแก้ไขแล้ว

วิศวกรของ Lenovo ได้ค้นพบ Backdoor ภายใน Firmware ของผลิตภัณฑ์ Lenovo RackSwitch และ Lenovo BladeCenter Networking Switch ที่มีมาตั้งแต่ปี 2004 และได้ทำการออก Firmware เพื่อแก้ไข Backdoor ดังกล่าวแล้ว

Credit: Lenovo

 

ช่องโหว่ Backdoor ที่ได้รับรหัส CVE-2017-3765 นี้ถูกค้นพบในระหว่างการทำ Internal Security Audit ภายใน Lenovo เอง โดย Backdoor ดังกล่าวนี้ถูกใส่เข้ามาภายในระบบปฏิบัติการ Enterprise Network Operating System (ENOS) บน Switch ตั้งแต่สมัยที่ Switch เหล่านี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและดูแลโดย Nortel เมื่อปี 2004 จนกระทั่งทีม BLADE Network Technologeis (BNT) ซึ่งแยกตัวมาจาก Nortel ถูกซื้อกิจการโดย IBM เมื่อปี 2010 ก่อนที่ Lenovo จะมาเข้าซื้อกิจการส่วนนี้จาก IBM อีกทีเมื่อปี 2014

อย่างไรก็ดี Backdoor นี้ไม่ปรากฎในระบบปฏิบัติการ Cloud Network Operating System (CNOS) ดังนั้น Switch ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และ Lenovo ยังได้แถลงด้วยว่า Backdoor บน ENOS นี้ถูกเจาะได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องทำการเปิดใช้งานบนระบบ Authentication อยู่ ดังนั้นหากผู้ใช้งานไม่สามารถอัปเกรดระบบเพื่อใช้ Firmware ใหม่ๆ ได้ ก็ยังสามารถปรับแต่งระบบให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีผ่านทาง Backdoor ที่ค้นพบครั้งนี้ได้

สำหรับลูกค้าผู้ใช้งาน ENOS ของ Lenovo หรือ IBM เดิม สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดวิธีการจัดการกับ Backdoor ได้ที่ https://support.lenovo.com/th/en/product_security/len-16095 เลยครับ

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lenovo-discovers-and-removes-backdoor-in-networking-switches/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Fortinet Webinar Series EP #7: Fortinet’s Management and Analytics

ในยุค Digital Transformation การโจมตีทางไซเบอร์จากภัยคุกคามขั้นสูงกำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้ยากที่จะป้องกัน จากการสำรวจพบว่า เกือบ 80% ขององค์กรต่างๆ ที่กำลังนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลที่รวดเร็วอยู่นั้น กลับขาดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์

A10 Webinar: COVID-19 สอนอะไรเราในการรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ SSL/TLS Protocol

A10 Networks ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วม A10 Webinar เรื่อง “COVID-19 สอนอะไรเราในการรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ SSL/TLS Protocol” พร้อมรู้จักเทคโนโลยี Centralized SSL/TLS Decryption เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในยุคที่การเข้ารหัสข้อมูลกลายเป็น New Normal บนระบบเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี