Microsoft แจกเครื่องมือช่วยบรรเทาปัญหาช่องโหว่บน Exchange Server ในคลิกเดียว

Microsoft ได้แจกเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นในช่องโหว่ ‘Proxylogon’ ที่กำลังถูกใช้โจมตีอย่างแพร่หลายใน Exchange Server แบบ On-premise ในขณะนี้

Credit: ShutterStock.com

Exchange On-premises Mitigation Tool (EOMT) เป็นสคิร์ปต์ PowerShell ที่สามารถใช้ได้ง่ายๆ เนื่องจาก Microsoft ตระหนักดีว่าเครื่องมือต้องเข้าถึงผู้ใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กได้ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสคริปต์ดังกล่าวได้ที่ https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/releases/latest/download/EOMT.ps1 ทั้งนี้มีการบรรเทาปัญหา 3 ขั้นตอนคือ

  1. ตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมีช่องโหว่หรือไม่
  2. บรรเทาปัญหาช่องโหว่ CVE-2021-26855 (SSRF) ด้วยการติดตั้งโมดูล IIS URL Rewrite และใช้ Regular Expression rule เพื่อคัดกรอง Cookie Header
  3. ดาวน์โหลดเครื่องมือ Microsoft Safety Scanner เข้ามาจัดการ Web Shell หรือสคริปต์อันตรายของคนร้าย

โดย Microsoft ได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ EOMT.ps1 ได้แทบทุกกรณียกเว้นหากอัปเดตแพตช์และทำการตรวจสอบภัยคุกคามจนมั่นใจแล้ว สำหรับ Log ของการใช้งานจะปรากฏอยู่ที่ C:\EOMTSummary.txt ส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบ Indicator of compromise ของการแทรกแซง Exchange Server บน On-premise ของท่านภายใน HttpProxy Log, Exchange Log และ Windows Log ทาง Microsoft ได้แจกสคริปต์ไว้เช่นกันที่ https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security 

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-releases-one-click-exchange-on-premises-mitigation-tool/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Microsoft แจกฟรี เอกสารภาษาไทย “เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแบบ Hybrid Work ไม่ยากอย่างที่คิด”

Hybrid Work เป็นหัวข้อที่ถูกปฏิบัติใช้จริงภาคบังคับให้อย่างแพร่หลายจากสถานการณ์ของการแพร่ระบบจากโคโรน่าไวรัส แม้ว่าปัจจุบันผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตเข้าออฟฟิศกันเกือบปกติแล้วก็ตาม ที่สิ่งที่ต่างออกไปคือความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะมีผู้คนมากมายได้สัมผัสถึงคุณภาพชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งและหลายคนก็ชอบเสียด้วย เมื่อพฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนไปตัวองค์กรเองก็ต้องมองหากลยุทธ์เพื่อรับมือกับวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ตีความบริบทการทำ Hybrid Work ต่างกัน อนึ่ง Microsoft เองที่เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมาอย่างยาวนานที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือธุรกิจมากมาย จึงได้แจกเอกสารฟรีเพื่อเป็นแนวทางเชิงความคิด …

รวมวิดีโองานสัมมนา NCSA Virtual Summit #1 – 2023 Cybersecurity & Privacy Trends

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)​ ร่วมกับ TechTalkThai จัดงานสัมมนา “NCSA Virtual Summit #1” ภายใต้ธีม 2023 Cybersecurity & Privacy Trends …