Microsoft เข้าซื้อกิจการ Movere ผู้พัฒนาเทคโนโลยีช่วยย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud ได้อย่างมั่นใจ

Microsoft ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Movere ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Discovery Solution สำหรับประเมินทรัพยากรที่ใช้งานในระบบ IT เพื่อเตรียมย้ายขึ้นสู่ Cloud ได้ด้วยข้อมูลแวดล้อมที่ครบถ้วน

Credit: ShutterStock.com

เทคโนโลยี Agentless Bot ของ Movere นั้นสามารถทำการ Scan ระบบ Server ได้มากกว่า 1,000 เครื่องต่อชั่วโมง เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าภายในระบบ IT มีการใช้งานเทคโนโลยีใดๆ ด้วยทรัพยากรเท่าไหร่อยู่บ้าง และนำมาแสดงบน Dashboard เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าหากต้องการย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud หรือต้องการย้ายระบบระหว่าง Cloud นั้นจะต้องเตรียมทรัพยากรใดไว้บ้าง อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบ Movere ก็ยังสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบรับทราบได้ด้วย

Microsoft นั้นต้องการนำเทคโนโลยีของ Movere ไปใช้เพื่อเสริมโซลูชัน Azure Migrate และช่วยเสริมโซลูชันของเหล่า Integrated Partner เพื่อให้ขั้นตอนการย้ายระบบต่างๆ ขึ้นสู่ Cloud นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อให้การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นบน Cloud หลังจากที่ย้ายระบบมาแล้วนั้นเป็นไปได้อย่างแม่นยำ

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Movere สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.movere.io/

ที่มา: https://www.movere.io/msftacquisition/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better” เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 …

Microsoft เผย 3 เทคนิค Phishing อันแนบเนียนที่ควรพึงระวัง

Microsoft ได้ออกรายงานแนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปี 2019 ระบุว่า Phishing เป็นหนึ่งใในไม่กี่รูปแบบการโจมตีที่ยังคงพบบ่อยมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ในขณะที่ Ransomware, Crypto-mining และมัลแวร์รูปแบบอื่นๆ เริ่มพบน้อยลง