Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Microsoft เข้าซื้อกิจการ Movere ผู้พัฒนาเทคโนโลยีช่วยย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud ได้อย่างมั่นใจ

Microsoft ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Movere ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Discovery Solution สำหรับประเมินทรัพยากรที่ใช้งานในระบบ IT เพื่อเตรียมย้ายขึ้นสู่ Cloud ได้ด้วยข้อมูลแวดล้อมที่ครบถ้วน

Credit: ShutterStock.com

เทคโนโลยี Agentless Bot ของ Movere นั้นสามารถทำการ Scan ระบบ Server ได้มากกว่า 1,000 เครื่องต่อชั่วโมง เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าภายในระบบ IT มีการใช้งานเทคโนโลยีใดๆ ด้วยทรัพยากรเท่าไหร่อยู่บ้าง และนำมาแสดงบน Dashboard เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำว่าหากต้องการย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud หรือต้องการย้ายระบบระหว่าง Cloud นั้นจะต้องเตรียมทรัพยากรใดไว้บ้าง อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบ Movere ก็ยังสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบรับทราบได้ด้วย

Microsoft นั้นต้องการนำเทคโนโลยีของ Movere ไปใช้เพื่อเสริมโซลูชัน Azure Migrate และช่วยเสริมโซลูชันของเหล่า Integrated Partner เพื่อให้ขั้นตอนการย้ายระบบต่างๆ ขึ้นสู่ Cloud นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อให้การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นบน Cloud หลังจากที่ย้ายระบบมาแล้วนั้นเป็นไปได้อย่างแม่นยำ

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Movere สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.movere.io/

ที่มา: https://www.movere.io/msftacquisition/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุป Webinar ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX

ก่อนหน้านี้ทางทีมงาน VMware ได้มาเล่าเรื่องในหัวข้อ"ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX" ในงาน TechTalk Webinar ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านค่อนข้างมาก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำเนื้อหามาสรุปเอาไว้ให้ผู้ที่อาจจะไม่มีเวลาชมคลิปเองได้อ่านกันสั้นๆ ดังนี้ครับ

สรุป Red Hat Webinar: Developer Productivity on Kubernetes with Red Hat OpenShift

หนึ่งในเรื่องที่คน IT หลายคนต้องเร่งเรียนรู้ในปีนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Enterprise Container และในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai ก็จะขอสรุปเนื้อหาสั้นๆ จากงาน Red Hat Webinar: Developer Productivity on Kubernetes with Red Hat OpenShift เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับ Red Hat OpenShift กันมากขึ้นดังนี้ครับ