Microsoft เพิ่มบริการ Threat Protection และ Compliance ใน Microsoft 365

Microsoft 365 คือการรวมตัวกันของ Office 365, Windows 10 และ Enterprise Mobility และ Security (EMS) ซึ่งวันนี้ทาง Microsoft ได้เพิ่มบริการใหม่ 2 ตัวคือ Threat Protection และ Compliance มาให้ผู้ใช้สามารถป้องกันภัยคุกคามและข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเป็นไปตามกฏหมายข้อมูลอย่าง GDPR อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้งาน E3 ก็มีสิทธิ์เลือกใช้บริการนี้ได้เช่นกัน โดยจะเริ่มเปิดขายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

credit : microsoft

บริการใหม่มีดังนี้

  • Identity & Threat Protection ประกอบด้วยบริการป้องกันภัยคุกคามอย่าง Azure Advance Threat Protection, Windows Defender ATP และ Office 365 ATP เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการของ Cloud App Security และ Azure AD ทั้งหมดนี้สนนราคา 12 ดอลล่าสหรัฐฯต่อ 1 ผู้ใช้ต่อเดือนเท่านั้น
  • Information Protection & Compliance เป็นการรวมกันระหว่าง Office Advance Compliance และ Azure Information Protection เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถประเมินคะแนนว่าเป็นไปตามระเบียนข้อบังคับแค่ไหน โดยจะมีการจัดประเภทและปกป้องข้อมูลละเอียดอ่อนอย่างอัตโนมัติด้วยความสามารถของ AI ซึ่งราคาอยู่ที่ 10 ดอลล่าสหรัฐฯต่อ 1 ผู้ใช้ต่อเดือน

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจของ Microsoft 365 ได้ที่นี่

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-adds-new-microsoft-365-security-and-compliance-bundles/ และ https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/01/02/introducing-new-advanced-security-and-compliance-offerings-for-microsoft-365/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก