Black Hat Asia 2023

MariaDB เปิดตัว MariaDB Enterprise Server เพิ่มความเสถียร, มั่นคงปลอดภัย และความสามารถใหม่ๆ ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กร

MariaDB นั้นถือเป็นหนึ่งในโครงการ Open Source Database ที่ถูกใช้งานในธุรกิจองค์กรและระบบขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก ทาง MariaDB จึงต้องการยกระดับการตอบโจทย์ธุรกิจเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัว MariaDB Enterprise Server แยกขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งโซลูชันโดยเฉพาะจาก MariaDB Server ทั่วไป โดยมีความแตกต่างที่น่าสนใจดังนี้

Credit: MariaDB
  • MariaDB Enterprise Server จะรอให้ความสามารถใหม่ๆ บน MariaDB Server ถูกใช้งานและผ่านการทำ QA อย่างเข้มข้นจนได้มาตรฐานก่อน จึงค่อยนำมาใช้
  • Plugin ทั้งหมดที่ยังไม่ GA จะถูกปิดเอาไว้เป็น Default ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง รวมถึง Configuration ทั้งหมดจะถูกปรับให้มั่นคงปลอดภัยและทนทานแบบ Default
  • รองรับความสามารถเก่าๆ ย้อนหลังให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการอัปเกรดได้โดยที่ฟีเจอร์ไม่หาย
  • เพิ่ม MariaDB Enterprise Backup สำรองข้อมูลได้โดยไม่ต้อง Lock Database
  • เพิ่ม MariaDB Enterprise Cluster เข้ารหัสให้กับ Transaction Buffer ในการใช้งานรูปแบบ Cluster เสริมมความมั่นคงปลอดภัยเพิ่ม
  • เพิ่ม MariaDB Enterprise Audit เก็บข้อมูล Audit Log ละเอียดขึ้นตอบโจทย์การทำ Audit ในธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ

MariaDB Enterprise Server รุ่นแรกที่ออกมาคือรุ่น 10.4 ที่มีความสามารถทัดเทียมกับ MariaDB Server 10.4

ที่มา: https://mariadb.com/resources/blog/for-dbas-restful-nights-every-night-introducing-mariadb-enterprise-server/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4