CDIC 2023

LastPass ถูกมือดีเจาะขโมยซอร์สโค้ด

LastPass ผู้ให้บริการ Password Management ชื่อดังถูกเจาะ ขโมยซอร์สโค้ดและข้อมูลความลับทางเทคนิคออกไป

Credit: LastPass

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา LastPass ถูกเจาะ โดยแฮกเกอร์ใช้วิธีเข้าถึงผ่านทางบัญชีของนักพัฒนาของบริษัท จนสามารถเข้าถึง Developer Environment ภายใน และทำการขโมยข้อมูลซอร์สโค้ดและข้อมูลความลับทางเทคนิคออกไป อย่างไรก็ตามยังไม่พบการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานและ Password Vault ที่เก็บภายในระบบของ LastPass แต่อย่างใด ปัจจุบัน LastPass กำลังเร่งมือปิดช่องทางการเข้าถึงของผู้ไม่หวังดี, เพิ่มความรัดกุมในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับบริษัททางด้าน Forensics ภายนอก

LastPass เป็นบริษัทให้บริการ Password Management ที่มีผู้ใช้งานกว่า 33 ล้านคน และให้บริการองค์กรกว่า 1 แสนแห่ง ซึ่งอาจสร้างความกังวลให้ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามการถอดรหัส Password Vault จะทำได้ก็ต่อเมื่อรู้ Master Password ของผู้ใช้งานเท่านั้น ปีที่ผ่านมามีการโจมตี LasPass ด้วยวิธี Credential stuffing มาแล้ว ผู้ใช้งานควรเปิดใช้งาน Multi-factor Authentication เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lastpass-developer-systems-hacked-to-steal-source-code/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 วันที่ 6 ตุลาคม 2023

Bay Computing ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “First Class Cybersecurity to …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …