Black Hat Asia 2023

ญี่ปุ่นเตรียมสร้าง TSUBAME 3.0 AI Supercomputer ความเร็ว 47 Petaflops

Tokyo Institute of Technology ได้ออกมาประกาศถึงแผนการสร้าง AI Supercomputer ที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่นตัวใหม่ ภายใต้ชื่อ TSUBAME 3.0 ที่จะมีความเร็วสูงถึง 47 Petaflops ด้วยการใช้เทคโนโลยี GPU เป็นหลัก

Credit: Tokyo Institute of Technology

 

TSUBAME 3.0 นี้จะถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีจาก HPE/SGI ร่วมกับ NVIDIA โดยใช้ SGI ICE XA Cluster จำนวน 540 Node ซึ่งแต่ละ Node จะติดตั้ง 2x Intel Xeon E5-2680 v4, 4x NVIDIA Tesla P100 GPU, 256GB RAM และเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย Intel 100Gbps Omni-Path เพื่อสร้างระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อกับระบบ Storage จาก Data Direct Networks (DDN) ที่มีความจุ 15.9 Petabytes และมีความเร็ว 150GBps บน Lustre File System

นอกจากประเด็นเรื่องของความเร็วที่สูงมากถึง 47 Petaflops แล้ว ประเด็นทางด้านการประหยัดพลังงานนั้นก็ถือว่าน่าสนใจ เพราะ TSUBAME 3.0 นี้มีค่า Power Usage Effectiveness (PUE) ถึง 1.033 และน่าจะทำให้ TSUBAME 3.0 นี้เข้าไปอยู่ใน Top 10 ของการจัดอันดับ Green500 ได้อย่างแน่นอน

TSUBAME 3.0 นี้จะถูกนำมาใช้ในเชิงการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเป็นหลัก รวมถึงจะยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริการข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ที่มา: https://www.top500.org/news/next-generation-tsubame-will-be-petascale-supercomputer-for-ai/ , https://blogs.nvidia.com/blog/2017/02/16/tsubame3-ai-supercomputer/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์