Black Hat Asia 2023

(ISC)2 Security Congress APAC 2016: แชร์ประสบการณ์สร้างทีม CSIRT โดย ดร.สรนันท์ จิวะสุรัตน์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา จาก ETDA

isc2_sec_congress_apac_2

ดร.สรนันท์ จิวะสุรัตน์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา จาก ETDA กระทรวง ICT ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การสร้างทีม CSIRT สำหรับรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในไทย พร้อมให้คำแนะนำผู้ที่สนใจสร้างทีม CSIRT ในองค์กรของตนภายในงานประชุม Security Congress APAC 2016 โดย (ISC)2 ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้

isc2_sec_con_apac_2016_etda_1

ทำความรู้จักเบื้องต้น CERT/CSIRT/CIRT คืออะไร

CERT ย่อมาจาก Computer Emergency Response Team แปลว่า ทีมสำหรับรับมือกับสถาณการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คำว่า CERT ถูกลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ CERT Coordication Center (CERT/CC) ซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SEI) ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้ เมลลอน (CMU) สหรัฐอเมริกา

CSIRT ย่อมาจาก Computer Security Incident Response Team หรือก็คือทีมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เรียกได้ว่าเป็นชื่อทั่วไปของ CERT มักนิยมใช้ในแถบยุโรป ซึ่งบางองค์กรอาจใช้ชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น IRT (Incident Responst Team), CIRT (Computer Incident Response Team), SERT (Security Incident Response Team) แต่ทุกชื่อต่างถูกตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการสิ่งจำเป็นสำหรับรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น การแจ้งเตือน การให้คำแนะนำ การอบรม และการบริหารจัดการ

“ภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ Malicious Activities ซึ่งได้แก่ การโจมตีไซเบอร์ การจารกรรม การต้มตุ๋นหรือ Phishing มัลแวร์ การแฮ็คเว็บ DDoS เป็นต้น และอีกแบบคือ Social Uprising ซึ่งเริ่มพบมากขึ้นในไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง การต่อต้านกฏหมาย หรือนโยบายของรัฐบาล เช่น เหตุการณ์ F5 ทีมงาน CERT จำเป็นต้องรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเหล่านี้ทั้งหมด” — ดร.สรนันท์ อธิบาย

แนวทางการสร้างทีม CERT ในประเทศไทย

ดร.สรนันท์ ระบุว่า ETDA ได้ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและกรอบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติหลายอย่าง สำหรับสร้างทีม CERT ในไทย ได้แก่

 • SEI/CMU – Handbook for Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs)
 • enisa – วิธีการสร้างทีม CSIRT แบบขั้นต่อขั้น
 • Terena – คู่มือการสร้างทีม CERT
 • RFC 2350 – Expectations for Computer Security Incident Responser

หลังจากนั้นก็มีการกำหนดและนิยามขอบเขตหลายประการ เช่น

 • นิยามเป้าหมายของทีม CERT
 • นิยามบริการหลักของ CERT และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การแจ้งเตือน การรับมือกับปัญหา การจัดการกับช่องโหว่ การเฝ้าระวังภัยคุกคามจากเทคโนโลยีใหม่ การตรวจสอบและประเมินผล การตรวจจับภัยคุกคาม การอบรม เป็นต้น
 • ว่าจ้างพนักงานที่มีศักยภาพ และนิยามโครงสร้างขององค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างกัน
 • กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ให้การดูแลและทีม CERT
 • กำหนดโมเดลด้านการเงิน เช่น เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้

6 – 8 คน คือจำนวนขั้นต่ำที่เหมาะสมที่สุด

โครงสร้างของทีม CERT ควรเป็นไปตามรูปด้านล่าง

isc2_sec_con_apac_2016_etda_2

ถ้าต้องการตั้งทีม CERT แบบให้บริการเต็มเวลา ควรมีพนักงานขั้นต่ำ 6 – 8 คน นอกจากนี้ อาจมีการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น ซึ่งปัจจุบันนี้ ทีม ThaiCERT ภายใต้ ETDA ใช้โมเดลดังกล่าว และให้การดูแลหน่วยงานภาครัฐมากถึง 80 หน่วยงาน

ในส่วนของ Technician นั้น คุณสมบัติและทักษะที่พึงมี ประกอบด้วย

ศักยภาพด้านบุคคล

 • ยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม
 • สามารถอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิคให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • มีความมั่นใจสูงและทำงานอย่างเป็นระบบ
 • อดทนต่อความกดดัน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการเขียนดีเยี่ยม
 • เปิดใจและพร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่

ศักยภาพด้านเทคนิค

 • มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอลอย่างกว้างขวาง
 • มีความรู้ทางด้านระบบ Linux, Unix และ Windows
 • มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์โครงสร้างเครือข่าย
 • มีความรู้ทางด้านแอพพลิเคชันและบริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น SMTP, HTTP(s), Social Media และอื่นๆ
 • มีความรู้ทางด้านภัยคุกคาม เช่น DDoS, Phishing, Deafacing, Malware และอื่นๆ
 • มีความรู้ทางด้านการประเมินความเสี่ยงและการวางระบบ
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data และ Malware

ศักยภาพด้านอื่นๆ

 • พร้อมทำงานแบบ 7/24 หรือพร้อมรับการติดต่อตลอดเวลา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือระยะไกลได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาย IT Security

“มันเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่เหมาะสมมาทำงานในทีม CERT ทาง ETDA จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพตามที่เราต้องการ รวมไปถึงสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญของการมีความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย” — ดร.สรนันท์ อธิบายถึงการหาคนมาร่วมงาน

ประโยชน์ของการมีทีม CERT

 • เป็นทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ช่วยบรรเทาและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ รวมไปถึงปกป้องทรัพย์สินอันแสนมีค่าขององค์กร
 • บริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันแบบรวมศูนย์
 • พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • จำลองการซ้อมรับมือกับภัยคุกคามและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในองค์กรได้ง่าย

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์