CDIC 2023

Commvault: โซลูชันหนึ่งเดียว ที่รองรับการจัดการและการสำรองข้อมูลทั้งจาก Mobile และ Cloud

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ถือเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจขององค์กรมากที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ได้ เพราะการมาของอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าง Mobile และสถาปัตยกรรมใหม่ๆ อย่าง Cloud นั้นก็ได้พลิกภาพของการทำธุรกิจไปมากทีเดียว ในมุมของฝ่าย IT ขององค์กรที่ต้องรับบทบาทในการจัดการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ไหนก็ตามจึงได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ และในบทความนี้เราก็จะเจาะลึกกับประเด็นนี้กันโดยเฉพาะ

 

Credit: ShutterStock.com

 

การมาของ Mobile: ข้อมูลเกิดขึ้นได้จากทุกอุปกรณ์ และต้องเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

อุปกรณ์พกพาหรือ Mobile Device นี้ได้ทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก การที่ทุกๆ คนมี Smartphone และ Tablet เป็นของตัวเอง และเข้าถึงทุกข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ได้ตามต้องการอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการทำงานในหลายๆ สาขาอาชีพในหลายๆ องค์กรไปแล้วในปัจจุบัน

ประเด็นนี้เองที่ทำให้เหล่าผู้ดูแลระบบต้องหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้น เพราะข้อมูลขององค์กรและความลับต่างๆ ของธุรกิจนั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บอยู่แต่ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรอีกต่อไปแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีสำเนาจำนวนมากกระจายอยู่บนหลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง PC ภายในองค์กร, Notebook สำหรับใช้ทำงาน และ Smartphone หรือ Tablet ที่พนักงานแต่ละคนพกติดตัวอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้เอง การจัดการและติดตามข้อมูลของธุรกิจองค์กร, การควบคุมไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลหรือสูญหายออกไป, การสำรองข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้นจึงกลายเป็นประเด็นที่เหล่าองค์กรต้องขบคิดกันให้ดี

Credit: ShutterStock.com

 

การมาของ Cloud: SaaS ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย และ Hybrid Cloud ทำให้ Data Center เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

หากจะแบ่งการนำ Cloud มาใช้ในองค์กรหลักๆ ในปัจจุบันแล้ว ก็จะสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ Software as a Service (SaaS) และ Hybrid Cloud

SaaS นั้นคือการเช่าใช้ Application สำเร็จรูปต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Cloud และเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet ก็ตาม และ SaaS นี้เองที่ทำให้ข้อมูลต่างๆ ในการทำงานขององค์กรทั้งที่เป็นความลับและไม่เป็นความลับกระจัดกระจายอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่องค์กรจะควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นบน Data Center ของผู้ให้บริการ SaaS หรือบนอุปกรณ์ Mobile Device ส่วนตัวของพนักงานในองค์กรก็ตาม

Hybrid Cloud เป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากแนวคิดของ Public Cloud และ Private Cloud เริ่มเป็นที่แพร่หลาย โดยมุมมองของ Hybrid Cloud นี้คือการที่องค์กรนั้นมีทั้ง Data Center แบบ Private Cloud ของตัวเอง และมีระบบบริหารจัดการที่พร้อมจะเลือกใช้บริการ Public Cloud หรือ Private Cloud จากผู้ผลิตรายใดก็ได้เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สูงสุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งแนวคิดของการทำ Hybrid Cloud นี้เองก็จะทำให้ Data Center และข้อมูลขององค์กรซึ่งเคยอยู่แต่ภายในองค์กรเท่านั้น สามารถโยกย้ายไปอยู่บน Data Center ภายนอกองค์กรจากผู้ให้บริการได้หลากหลายค่าย และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในพื้นที่และสถานที่ที่จำกัดอย่างในอดีตอีกต่อไป

ทั้ง SaaS และ Hybrid Cloud นี้ถือเป็นอีกการพลิกภาพของการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรทั้งในฝั่งของอุปกรณ์ปลายทางและ Data Center เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและความกระจัดกระจายของข้อมูลเหล่านี้จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญขององค์กรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปในการบริหารจัดการข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Credit: ShutterStock.com

 

Commvault: โซลูชันหนึ่งเดียว รองรับทุกการจัดการและการสำรองข้อมูลจากทุกอุปกรณ์และทุก Cloud

Commvault เป็นผู้ผลิตโซลูชันทางด้านการบริหารจัดการและการสำรองข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่ได้รับเลือกให้เป็น Leader ภายใน Gartner’s Magic Quadrant อย่างต่อเนื่องถึง 6 ปี ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการสำรองข้อมูลให้ตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานของแต่ละองค์กรอยู่ตลอด และมีโซลูชันหลักๆ สำหรับตอบโจทย์ต่อการจัดการและการสำรองข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงในปัจจุบันสำหรับองค์กร ดังนี้

Data Protection – Backup & Recovery เทคโนโลยีการสำรองและกู้คืนข้อมูลหรือระบบ IT ต่างๆ สำหรับองค์กร ที่รองรับทั้งการสำรองและกู้คืนในระดับ Application, File, Database, Virtual Machine, Cloud และ Email พร้อมรองรับการสำรองขึ้นไปยัง Cloud ชั้นนำจาก 25 ผู้ให้บริการในระดับโลก และการทำ Disaster Recovery ร่วมกับ Amazon Web Services หรือ Microsoft Azure ได้ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยี File Sharing & Synchronization สำหรับจัดการสร้างพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะขององค์กรบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง http://www.commvault.com/solutions/by-function/data-protection-backup-and-recovery

Cloud and Infrastructure Management เทคโนโลยีสำหรับตอบโจทย์การบริหารจัดการ IT Infrastructure ที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการมาของ Hybrid Cloud โดยเฉพาะ ทำให้สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine, Snapshot และการทำ Workflow หรือ Automation บน Public Cloud และ Private Cloud เป็นไปได้อย่างง่ายดายจากระบบเดียวที่องค์กรควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ http://www.commvault.com/solutions/by-function/cloud-and-infrastructure-management

Retention and Compliance โซลูชันสำหรับการรองรับมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ ทั้งในเชิงกฎหมายและธุรกิจที่องค์กรต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการ Archive ข้อมูล, การค้นหาข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร และการบริหารจัดการการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ สำหรับการทำงานในองค์กรอย่างปลอดภัย http://www.commvault.com/solutions/by-function/retention-and-compliance

 

CommVault Edge: ทำ Backup และ File Sharing สำหรับทุกอุปกรณ์ได้ภายในระบบเดียว

Credit: Commvault

 

เพื่อตอบรับต่อความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลายในการทำงานของผู้ใช้งานภายในองค์กรในปัจจุบัน ทาง CommVault จึงได้พัฒนาโซลูชัน CommVault Edge ขึ้นมาเพื่อให้การสำรองข้อมูลของทุกอุปกรณ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังผสานความสามารถในการเข้าถึงและเปิดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อตอบโจทย์ทางด้านความคล่องตัวในทำงานได้ไปพร้อมๆ กัน

CommVault Edge นี้เป็น Application ที่รองรับการทำงานได้ทั้งบน Apple iOS, Google Android และ Microsoft Windows โดยหลังจากที่ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง CommVault Edge และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถทำการเข้าถึงข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่ได้ทำการสำรองเอาไว้ทั้งหมด พร้อมรองรับการ Share ไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นให้กับเพื่อนร่วมงาน, บริหารจัดการการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆ ของตน รวมถึงสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ เพิ่มเข้าไปในระบบ ทั้งเพื่อสำรองข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลนี้บนอุปกรณ์อื่นๆ หรือแม้แต่จะส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานก็ได้เช่นกัน

 

สนใจ Commvault ติดต่อ Computer Union ได้ทันที

Computer Union เป็น Distributor ของ Commvault รวมถึงผลิตภัณฑ์ไอทีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก และด้วยการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ” Total IT Solution Provider” มากว่า 34 ปี พร้อมบริการในการให้คำปรึกษา, การออกแบบระบบ, การติดตั้ง, การดูแลรักษา รวมไปถึงการกู้คืนข้อมูลที่สูญหายได้ขององค์กร ซึ่งประสบการณ์และความสามารถเหล่านี้เองที่ทำให้ Computer Union สามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบระบบสำหรับการบริหารจัดการและการสำรองข้อมูลด้วย Commvault ได้อย่างเชี่ยวชาญและครอบคลุมในทุกมิติ

ผู้ที่สนใจโซลูชันจาก Commvault หรือต้องการให้ทาง Computer Union นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำ workshop สามารถติดต่อทีมงาน Computer Union ได้ที่ http://cu.co.th/register.php หรือโทร 02-311-6881 #7158


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …