Tag Archives: commvault edge

Commvault: โซลูชันหนึ่งเดียว ที่รองรับการจัดการและการสำรองข้อมูลทั้งจาก Mobile และ Cloud

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ถือเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจขององค์กรมากที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ได้ เพราะการมาของอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าง Mobile และสถาปัตยกรรมใหม่ๆ อย่าง Cloud นั้นก็ได้พลิกภาพของการทำธุรกิจไปมากทีเดียว ในมุมของฝ่าย IT ขององค์กรที่ต้องรับบทบาทในการจัดการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ไหนก็ตามจึงได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ และในบทความนี้เราก็จะเจาะลึกกับประเด็นนี้กันโดยเฉพาะ

Read More »