Black Hat Asia 2023

Sangfor aCloud เทคโนโลยี Hyper-Converged (HCI) ที่ช่วยองค์กรลดต้นทุนและบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

Sangfor aCloud เทคโนโลยี Hyper-Converged (HCI) สำหรับองค์กรและภาคธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัว และต่อเนื่องในการให้บริการ Application และ Infrastructure แบบใหม่

วีดีโอแนะนำ Sangfor aCloud

เทคโนโลยี Virtualization ในทุกระบบ (Next Gen HCI)

นวัตกรรมของ Sangfor aCloud ผสานการทำงานด้าน Cloud Computing และ Virtualization เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสร้างระบบ Server, Storage, Network และ Security ด้วยเทคโนโลยี Software Defined ในทุกๆ component ช่วยให้องค์กรลดการลงทุนทางด้าน Hardware และสามารถสร้างระบบเครือข่ายเสมือนภายใน HCI ได้ตามต้องการ รวมทั้งการทำ Multi-tenant เพื่อให้บริการกับผู้เช่าใช้

ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Reliability)

ระบบสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหา Hardware Failure ช่วยลด down time ที่เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยเทคโนโลยี High Availability รวมทั้งหากมีการใช้งาน Resource เกินกว่าที่ระบบกำหนด สามารถขยายเพิ่มได้อัตโนมัติ

เทคโนโลยี Continuous Data Protection ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล หากเกิดกรณี ไฟล์สำคัญสูญหาย ระบบ software มีปัญหา หรือเครื่องติด Malware สามารถกู้คืนข้อมูลและ Virtual Machine ได้ภายในเวลาเพียง 2-5 นาที โดยที่ไม่ต้องใช้ Backup software เพิ่มเติม (Near Real-time backup)

สร้างศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) โดยไม่ต้องลงทุนสูง เพียงใช้เทคโนโลยี Sangfor aCloud เพื่อสร้างการระบบสำรองกรณีไซต์หลักไม่สามารถให้บริการได้ เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ 99.999%

เหมาะสำหรับ Enterprise Application ที่ต้องการความต่อเนื่องในการให้บริการ และ Performance สูง เช่น ERP, CRM , Database Application, BI System ด้วยเทคโนโลยี Virtual Storage, Data Stripping และ SSD Tiering ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงเป็นอย่างมาก

ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร

ด้วย DNA ของ Sangfor การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครื่องแม่ข่ายถือเป็นหัวใจสำคัญ ระบบ Sangfor aCloud (HCI) มาพร้อมความสามารถทางด้าน Security แบบครบวงจร เพื่อปกป้องข้อมูลและแอพพลิเคชั่นของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Distributed Firewall, Application Firewall, Malware Protection by AI Technology, Risk Assessment / VA Scan พร้อมด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ Neural-X เพื่อแชร์ข้อมูลภัยคุกคามแบบ Real-time รวมทั้งการกู้คืนระบบหรือข้อมูลหากเกิดปัญหาด้วยความสามารถ Continuous Data Protection

  • ช่วยลดการลงทุน IT Infrastructure ได้สูงถึง 50%
  • เพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ และสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น
  • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้ไวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing

สนใจนำเทคโนโลยี HCI ไปใช้ในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ คุณ ธัชพล อินตาพรหม เบอร์โทรศัพท์ 092-6540456 หรือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ

ราคาเริ่มต้นเพียง 890,000 บาท

บทสัมภาษณ์การใช้งานจริงจากลูกค้า

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ Sangfor Technologies

ผู้ให้บริการโซลูชัน IT แบบครบวงจร (Total Solution) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing (HCI), Next Generation Firewall, Internet Access Management, SD-WAN และ Virtual Desktop Infrastructure สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากร IT ในปัจจุบัน https://www.sangfor.com/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Microsoft OneNote เตรียมบล็อกไฟล์แนบกว่า 120 นามสกุล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจตลาดแรงงานอุตสาหกรรมด้าน Cybersecurity ประเทศไทยปี 2023 โดยสกมช.

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ต้องการสำรวจตลาดแรงงานอุตสาหกรรมด้าน Cybersecurity สำหรับประเทศไทยประจำปี 2023 เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสำหรับนำไปใช้ผลักดันโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต จึงขอความร่วมมือทุกท่านในอุตสาหกรรม IT ร่วมตอบแบบสำรวจดังต่อไปนี้เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล